Hoe werkt de groene doorgang Westtangent?

Verkeersdeelnemers op de Westtangent -rijdend tussen de N242 en de Zuidtangent- hebben voortaan in beide richtingen een groene doorgang. De geldt bij de maximale toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. De instelling van de verkeerslichten is een nieuwe maatregel. Zo wordt iedereen die zich aan de snelheid houdt, hiervoor beloond. De nieuwe instelling is een proef van zes maanden. Na deze periode wordt het effect op doorstroming en snelheid bekeken. Daarnaast verwachten we een verlaging van uitstoot, vermindering van geluidsoverlast en verbetering van de verkeersveiligheid.

Hoe werkt de groene doorgang?

Recht doorgaand verkeer op de Westtangent heeft bij de verkeerslichten groen licht bij een snelheid van 50 kilometer per uur. Dit geldt voor het verkeer tussen de kruising Westtangent/Reuzenpandasingel en de kruising Westtangent/Zuidtangent.

Werkt de groene doorgang altijd?

De groene doorgang wordt op werkdagen in de ochtend automatisch ingeschakeld als het aantal weggebruikers toeneemt. In de avond, als de verkeersdruk is afgenomen, gaan de verkeerslichten weer over op de reguliere instelling. In het weekend is de regeling niet actief. Dan is het aantal weggebruikers vaak te laag om de groene doorgang goed te laten werken. Verkeersdeelnemers uit zijwegen moeten dan onnodig wachten.

Waarom een groene doorgang?

Een groene doorgang verbetert de doorstroming op de Westtangent. Een gelijke snelheid van 50 kilometer per uur zorgt vermoedelijk voor een verlaging van uitstoot, vermindering van geluidsoverlast en verbetering van verkeersveiligheid. Na zes maanden wordt dit effect bekeken.

Heb ik ook een groene doorgang vanuit de zijrichtingen?

Nee, vanuit de zijrichtingen is er geen groene doorgang. Deze automobilisten moeten bij de eerstvolgende verkeerslichten op de Westtangent wachten tot de volgende groene doorgang zich aandient.

Waarom is de groene doorgang niet eerder ingesteld?

De koppeling van verkeerslichten was eerder niet mogelijk. Deze mogelijkheid is recent ontstaan door nieuwe hard- en software in de verkeersregelinstallaties.

Ik rijd 50 kilometer per uur, maar krijg toch rood bij het volgende verkeerslicht?

Mogelijk bent u vanuit een zijrichting ingevoegd op de Westtangent of is de regeling niet actief.

Waarom 50 kilometer per uur op de Westtangent?

Dit is de standaard maximumsnelheid op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. Op deze locatie is een hogere snelheid niet wenselijk vanwege de verkeersveiligheid, geluidsoverlast en uitstoot.

Ben ik nu sneller in of uit de stad?

Nee, een groene doorgang betekent niet automatisch dat automobilisten in een kortere tijd over de Westtangent kunnen rijden. Het beoogde doel is een betere doorstroming.

Wanneer is de invoering van de groene doorgang een succes?

Als na de proefperiode uit onderzoek blijkt dat de doorstroming is verbeterd en de snelheid van het verkeer is afgenomen.