Gladheid - Welke wegen worden eerst gestrooid?

Bij gladheid worden eerst de grootste en doorgaande wegen gestrooid. Let op: Er is geen strooizout af te halen bij de gemeentewerf. Dit is te koop bij diverse winkels.

Op de kaart (PDF, 975 kB) staan wegen aangegeven in rood en blauw. Dit zijn de wegen die het eerst gestrooid worden bij gladheid.Het zijn de verkeersaders inclusief bijbehorende fietspaden zoals Westtangent, Oosttangent, Zuidtangent, Middenweg, Krusemanlaan, Hasselaarsweg, Rustenburgerweg, Jan Glijnisweg en de Beukenlaan.

De wegen en straten in groen komen daarna aan de beurt.

De routes en parkeerterreinen bij medische voorzieningen en winkelcentra worden gelijk meegenomen en sneeuwvrij gemaakt.

In woonwijken kan meestal geen sneeuw geruimd of gestrooid worden om de volgende redenen:

  • Als je met een sneeuwschuiver of rolbezem door een woonstraat gaat kun je met de sneeuw nergens heen.
  • Door het tijdsverloop is de sneeuw aangereden en niet meer ( of zeer arbeidsintensief ) te verwijderen.
  • Ook is er grote kans om geparkeerde voertuigen te beschadigen bij het ruimen in een woonwijk.

Fiets- en voetpaden

Alleen de weg en vrijliggende fietspaden worden gestrooid. De gemeente strooit geen voetpaden. Woonerven, 30-kilometerzones, (fiets)paden in parken en scholen die niet aan de te strooien wegen liggen, zijn niet opgenomen in de strooiroute.

Medische voorzieningen

De wegen naar de medische voorzieningen, waar huisartsen, apotheken of fysiotherapeuten zijn gevestigd, zitten in de strooiroute. De kortste route vanaf de bestaande strooiroute wordt gestrooid.

De voetpaden worden, net als in de rest van Heerhugowaard, niet gestrooid.

Als het langer glad blijft

Als het lang glad blijft, of als het een langere periode sneeuwt, houdt de gemeente eerst de belangrijke verkeersaders zo goed mogelijk begaanbaar.  Duurt deze periode langer dan 3 dagen, dan kan de gemeente aannemers inzetten om sneeuw te ruimen.

Na 3 dagen van gladheid  worden ook de doorgaande wegen in woonwijken gestrooid, als de reguliere strooiroute voldoende begaanbaar is.