Gezamenlijk streven naar onvervuilde compost

NHNieuws heeft onlangs in een uitzending gepubliceerd over het keurmerkcompost, dat de HVC verstrekt aan diverse gemeenten. NHNieuws gaf in die uitzending aan dat de compost een bepaalde mate van vervuiling bevat. Ook de gemeente Heerhugowaard ontvangt één keer per jaar compost, dat de gemeente uitdeelt aan haar inwoners, als dank voor het scheiden van afval.

Vervuiling groter dan verwacht

De gemeente Heerhugowaard neemt de discussie en de gevoelens over de compost uiterst serieus. De mate van vervuiling van Keurcompost lijkt groter dan we op basis van het keurmerk mogen verwachten. Alle gemeenten en HVC zijn het er over eens dat we zo weinig mogelijk vervuiling in de compost willen en dat we streven naar onvervuilde compost.

Beter scheiden

Tegelijkertijd realiseren we ons dat de kwaliteit van de compost sterk samenhangt met de kwaliteit van het ingezamelde GFT-afval. De gemeente probeert de kwaliteit van het GFT te verhogen door in te zetten op het bewustzijn bij inwoners om nog beter te scheiden. Aangezien het schoner maken van het GFT (en daardoor de compost) verder reikt dan de gemeentegrenzen, zijn met regio gemeente en HVC afspraken gemaakt om de bewustzijn campagnes gezamenlijk uit te voeren.

Kwaliteitsverbetering

Verder zet HVC in op kwaliteitsverbetering door extra zeefcapaciteit in te zetten, intern nog strakker te sturen op de kwaliteit en te vervuild GFT niet te verwerken tot compost. Het streven van HVC is om bij een volgende compostdag de hoogste kwaliteit Keurcompost te leveren. De gemeente Heerhugowaard zal strenger toezien op de kwaliteit van het geleverde compost en het niet zomaar uitdelen tijdens de compostdag, maar vooraf de kwaliteit afstemmen en beoordelen of er compost kan worden verstrekt.