Maandag 2 maart zijn de balies van Burgerzaken alleen op afspraak geopend

Maak online een afspraak.

Gemeenteraden Langedijk en Heerhugowaard besluiten tot bestuurlijke fusie

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 26 februari beide, in afzonderlijke vergaderingen, ingestemd met een bestuurlijke fusie op 1 januari 2022.

In 2019 moet een herindelingsontwerp voor provincie en rijk worden gemaakt. In april 2020 gaat het herindelingsontwerp naar de provincie. Met een advies van de provincie gaat het dan rond de zomer 2020 naar het rijk. Dan volgt een rijksprocedure die duurt tot november 2021. Op 24 november 2021 zijn er verkiezingen in Langedijk en Heerhugowaard.

Eerst ambtelijke fusie

In december 2019 hebben beide raden ingestemd met het verder inrichten van een ambtelijke fusie organisatie als voorbereiding voor een bestuurlijke fusie. Dit betekent dat de gemeenten vanaf 1 januari 2020 ambtelijk zijn gefuseerd, maar nog wel een eigen college en raad hebben. Na de verkiezingen in november 2021 is er per 1 januari 2022 één college en één raad.

Profiel nieuwe gemeente

Een gemeentelijke herindeling leidt ertoe dat er meerdere dorpen en kernen binnen een nieuwe gemeente komen te liggen, elk met eigen kenmerken, cultuur en identiteit. Dit heeft gevolgen voor het profiel van de nieuwe gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, identiteit, economie, oriëntatie, maar ook op politiek of sociaal terrein. Het is daarom van belang om te bepalen op welke wijze de nieuw te vormen gemeente haar inwoners en gemeenschappen zal betrekken bij de vormgeving en uitvoering van beleid en de realisatie van opgaven.

Participatie

In die zogeheten Arhi-procedure (Algemene regels herindeling) zitten officiële inspraakmomenten voor onder andere inwoners, ondernemers en organisaties, maar beide gemeentebesturen willen alle partijen actief betrekken bij de fusie. Die inbreng zal worden verwerkt in het herindelingsontwerp. Het gaat om onderwerpen die voor partijen belangrijk zijn, zoals het voorzieningenniveau, het landelijk gebied, ondernemersklimaat en dergelijke. In maart zullen inwoners van Langedijk en Heerhugowaard hiervoor uitgenodigd worden.