Gemeentelijke belastingen

Deze week valt hij weer op de mat: de envelop met daarin de jaarlijkse gemeentelijke belastingen en heffingen.

Bezwaar maken, WOZ-beschikking bekijken, betalingsregeling aanvragen

Cocensus voert de belastingzaken voor de gemeente Heerhugowaard uit. Op de website van Cocensus kunt u meer informatie vinden de gemeentelijke belastingen. Hier kunt ook:

Let op! Door drukte kan het voorkomen dat de website van Cocensus helaas niet altijd goed werkt. Probeert u het dan later nog eens. 

Waaruit bestaan de gemeentelijke belastingen?

In Heerhugowaard bestaan de gemeentelijke belastingen uit een afvalstoffenheffing, de onroerend zaakbelasting en een rioolheffing. 

Afvalstoffenheffing

Alle gebruikers van woningen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, betalen afvalstoffenheffing. Voor de hoogte van de aanslag wordt gekeken naar de gezinssamenstelling op 1 januari van het belastingjaar.

Tarieven

  • Eenpersoons huishouden: € 238,04
  • Tweepersoons huishouden: € 259,03
  • Meer dan twee personen: € 280,01

Stijging

De afvalstoffenheffing gaat dit jaar met ruim 5 procent omhoog. De stijging van de afvalstoffenheffing heeft vooral te maken met een verhoging van de tarieven voor verbranding van restafval in de HVC. 

Onroerend Zaakbelasting (OZB)

De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB. Die bestaat uit een percentage van de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken ) van een pand. De waarde van een pand is in belangrijke mate gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van panden die bij u in de buurt liggen. Ook de specifieke ligging van een pand (hoekhuis/tussenwoning) speelt een rol.

Het percentage van de tarieven verschilt per gemeente en wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betalen rioolheffing. De eigenaar van een pand betaalt de eigenarenheffing (RIOE). De gebruiker van een pand betaalt de gebruikersheffing (RIOG).

Tarieven

  • Eigenarenbelasting: € 192,12 per perceel. In afwijking van het hierboven genoemde tarief geldt, in geval het een perceel betreft met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², een tarief van € 48,03 per perceel.
  • Gebruikersheffing: € 0,77 voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 250 m³. Voor zover het een perceel betreft dat niet in hoofdzaak tot woning dient, tevens voor elke vierkante meter hemelwater afstromend oppervlak boven het aantal van 500 m², € 0,26.

Stijging

De rioolheffing stijgt jaarlijks met 4 procent vanwege het onderhoud aan het stelsel. Dit jaar komt daar ook nog 2 procent inflatie bij.

Naar overzicht