Fusieraad voor de eerste keer bijeen

Op woensdag 30 oktober komt de Fusieraad Langedijk&Heerhugowaard voor de eerste keer bijeen. De Fusieraad bestaat uit de 52 leden van de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard en bereidt de voorgenomen fusie voor. De Fusieraad heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar een adviserende functie naar beide gemeenteraden.

In gezamenlijke bijeenkomsten bespreekt de Fusieraad oriënterend en meningsvormend onderwerpen die relevant zijn voor beide gemeenten, in de aanloop naar de feitelijke herindeling.
Fusieraadvergaderingen zijn openbaar en kunnen via de gemeentelijke websites worden gevolgd. Op de agenda van de eerste bijeenkomst staat hoe de keuze voor een naam van de nieuwe gemeente tot stand komt.

Varianten voor proces naamgeving

De colleges van Langedijk & Heerhugowaard leggen twee varianten voor aan de Fusieraad over het proces van de naamgeving. Bij de eerste variant wordt de naam Dijk en Waard aan de inwoners voorgelegd met de vraag of zij daarmee kunnen instemmen. De naam Dijk en Waard is naar voren gekomen bij een eerder gehouden peiling door het Noord-Hollands Dagblad (NHD) en kan daarmee beschouwd worden als publieksfavoriet.

Bij de tweede variant worden aan de inwoners zes namen voorgelegd: Dijk en Waard, Heerhugowaard, Langedijk, Langedijk & Heerhugowaard, Scharwouderland en ten slotte Waard en Langedijk. Bij de selectie van deze voor te leggen namen hebben de colleges zich laten leiden door historische verbondenheid en herkenbaarheid. Daartoe is ook advies ingewonnen bij de adviescommissie aardrijkskundige namen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundige Genootschap (KNAG).

Gemeenteraden besluiten over variant

De Fusieraad brengt op 30 oktober advies uit welke variant de voorkeur heeft van deze raad. De vergadering van de Fusieraad start om 20.00 uur in het gemeentehuis van Langedijk (Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude). Aansluitend vindt in beide gemeenteraden afzonderlijk besluitvorming plaats. Ook deze vergaderingen van de gemeenteraden zijn in het gemeentehuis van Langedijk en starten naar verwachting om 21.00 uur.