Maaien

In de gemeente wordt 2 keer per jaar het gras gemaaid langs:

  • doorgaande wegen 
  • buitenranden van woonwijken 
  • de waterkanten 

Wanneer maait de gemeente?

De gemeente maait op verschillende momenten in het jaar:

  • In mei en september starten 2 maairondes die worden verdeeld in het groeiseizoen. 
  • In juli is er 1 veiligheidsronde. Dan haalt de gemeente er bij sommige kruisingen en oversteekplaatsen de eerste meter eraf in verband met uitzicht.
  • In oktober wordt bloemrijk grasland gemaaid. Bloembermen worden later gemaaid zodat de aanwezige bloemen hun zaden kunnen laten vallen en volgend jaar weer opnieuw kunnen bloeien.
  • Een speelterrein wordt ongeveer elke 2 weken gemaaid.

Soms wordt er gekozen om op een ander moment te maaien. In droge periodes maait de gemeente minder, als het te nat of te koud is maait de gemeente niet. Gras groeit namelijk bijna niet als het koud is.  

Milieuvriendelijk beheer

De bermen en geluidswallen langs de Westtangent en Krusemanlaan in Heerhugowaard worden ecologisch (milieuvriendelijk) beheerd. Net als de geluidswal langs de N242 en de ecostrook langs het kanaal Alkmaar-Kornhol in Broekhorn. Hier graast 3 tot 4 keer per jaar een schapenkudde.

Schapen verspreiden zaden, insecten en ander materiaal over grote afstanden. Hierdoor zijn er meer verschillende en zeldzamere planten en kruiden in dit gebied.