Op vrijdag 19 juli is het Omgevingsloket gesloten.

Maaien

In de gemeente wordt 2 keer per jaar het gras gemaaid langs:

  • doorgaande wegen 
  • buitenranden van woonwijken 
  • de waterkanten 

Wanneer maait de gemeente?

In april en augustus starten de twee maairondes die worden verdeeld in het groeiseizoen. In droge periodes maait de gemeente minder, als het te nat is maait de gemeente niet. Bovendien groeit gras bijna niet als het koud is. Er wordt dan op een ander moment gemaaid.

Een speelterrein wordt ongeveer elke twee weken gemaaid. Bij sommige kruisingen en oversteekplaatsen zijn er ook extra maairondes.

Milieuvriendelijk beheer

De bermen en geluidswallen langs de Oosttangent, Westtangent en Krusemanlaan worden ecologisch (milieuvriendelijk) beheerd. Hier graast 3 tot 4 keer per jaar een schapenkudde.

Schapen verspreiden zaden, insecten en ander materiaal over grote afstanden. Hierdoor zijn er meer verschillende en zeldzamere planten en kruiden in dit gebied.