Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. U kunt dan vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op deze vergoeding. 

Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Voor het basisonderwijs moet het gaan om een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Op het aanvraagformulier en eventuele verklaringen staan persoonlijke gegevens. Daarom is de informatie hiervan niet openbaar.

Download aanvraagformulier leerlingenvervoer 2019-2020 (PDF, 91 kB) Dit formulier heeft betrekking op het huidige schooljaar.

Soorten vervoer waar u vergoeding voor kunt aanvragen

Het gaat om leerlingenvervoer voor basis- of speciaal onderwijs. En om gehandicapte leerlingen die naar regulier voortgezet onderwijs gaan. U kunt vergoeding aanvragen voor:

 • Kilometervergoeding per fiets 
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer (in de vorm van een maandabonnement of losse treinkaartjes)
 • Kilometervergoeding voor eigen auto (maandelijks vaste vergoeding)
 • Aangepast vervoer

Heeft uw kind begeleiding nodig? (onder de 9 jaar of met een dusdanige beperking dat uw kind niet zelfstandig naar school kan reizen) Dan kunt u een tegemoetkoming voor begeleiding aanvragen. De inzet van begeleiding moet u als ouder zelf verzorgen of organiseren. De gemeente denkt graag met u mee over een mogelijke (tijdelijke) oplossing.

Voorwaarden

Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken:

 • Uw kind wordt vervoerd van of naar Heerhugowaard
 • De afstand tussen het verblijfadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6 kilometer
 • Basis- en voortgezet onderwijs
 • Vergoeding geldt uitsluitend voor vervoer van het verblijfadres naar school en weer van school naar het verblijfsadres (niet voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, medische bezoeken etc.)

Eigen bijdrage

Of u een eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van:

 • het soort school
 • afstand tot de school
 • uw inkomen

Afhandelingstermijn

Als de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. De gemeente kijkt of u recht heeft op een vergoeding. Na maximaal 8 weken ontvangt u een brief met daarin het besluit. In bepaalde gevallen mag de gemeente de termijn met 4 weken verlengen.

Afspraak maken

Voor informatie over leerlingenvervoer kunt u een afspraak maken met een medewerker van het Sociaalplein. Let op! Tijdens dit gesprek wordt alleen informatie en advies gegeven. Er wordt niet bepaald of u in aanmerking komt voor vergoeding voor leerlingenvervoer.

Maak een afspraak met Het Sociaalplein

Wet- en Regelgeving

Meer informatie over de betreffende wetgeving vindt u hier: