Tijdspad bestuurlijke fusie Langedijk en Heerhugowaard

Na overleg met de provincie is gebleken dat Gedeputeerde Staten zich achter de door Langedijk en Heerhugowaard ingezette koers schaart, maar dat wij gezamenlijk van oordeel zijn dat het concept-herindelingsontwerp op een aantal punten vraagt om een nadere beschouwing c.q. verdieping. Dit heeft gevolgen voor de planning. De behandeling van het definitieve concept-herindelingsontwerp in de raden is daarom verplaatst van 25 september naar 8 oktober.

Het herindelingsontwerp gaat in 2020 naar de provincie. Met een advies van de provincie gaat het dan rond de zomer 2020 naar de rijksoverheid. Na de zomer van 2020 volgt een procedure bij het rijk die duurt tot november 2021. Naar verwachting zijn er dan op 24 november 2021 verkiezingen in Langedijk en Heerhugowaard voor de nieuwe gemeente. Tijdens deze verkiezingen wordt er gekozen voor een gezamenlijke gemeenteraad.


Tijdspad

Februari 2019

Principebesluit tot bestuurlijke fusie genomen gemeenteraden.

Maart-April 2019

Inwoners van beide gemeenten kunnen hun mening geven en aangeven wat zij belangrijk vinden.

Juni - Juli 2019

Langedijk en Heerhugowaard maken een ontwerp voor herindeling (herindelingsontwerp).

Oktober 2019

Beide gemeenteraden besluiten over het herindelingsontwerp.

Oktober - December 2019

Inwoners kunnen tot en met 12 december hun mening geven over het herindelingsontwerp. Na akkoord van de raden gaat het naar provincie en rijksoverheid.

Januari 2020

Ambtenaren van Heerhugowaard en Langedijk vormen samen één organisatie.

November 2021

Inwoners stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente.

Januari 2022

Langedijk en Heerhugowaard vormen samen één gemeente. Met, na benoeming, één college van B&W en één gemeenteraad.