Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over het werk van de gemeente? Vindt u dat u door medewerkers of bestuurders niet correct bent behandeld? U kunt dan een klacht indienen. Soms wordt uw klacht al opgelost door te bellen met de betreffende medewerker. U kunt ook online een klacht indienen.

Klacht indienen

Een melding over bijvoorbeeld straatverlichting, afval, parkeeroverlast, slecht wegdek, wateroverlast of bomen etc. kunt u doen via het online meldformulier.

Schriftelijk indienen van uw klacht

U kunt ook schriftelijk of via e-mail een klacht indienen.

Via e-mail: post@heerhugowaard.nl

Per brief:

Het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Heerhugowaard
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer, de datum en een omschrijving van uw klacht.

U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Minder Regels @ Heerhugowaard.nl

Vindt u bepaalde regels of procedures van de gemeente onnodig en bureaucratisch? We horen het graag van u.

Stuur een e-mail

Vermeld in de e-mail uw naam en telefoonnummer. De gemeente neemt dan telefonisch contact met u op.
 

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Bezwaar tegen gemeentelijk besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar indienen.

Naar: Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente

Niet tijdig beslissen gemeente

Er bestaan regels voor de gemeente om binnen een bepaalde tijd een beslissing te nemen over een aanvraag of bezwaar. Heeft u een besluit gevraagd voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunning? Of heeft u een bezwaarschrift ingediend tegen een besluit waar u het niet mee eens bent? Als de gemeente na het verstrijken van de wettelijke termijn nog geen besluit heeft genomen, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding.

Om de gemeente in gebreke te stellen stuurt een brief waarin u schrijft op welk besluit de gemeente niet op tijd heeft beslist.

U stuurt de ingebrekestelling aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Gemeente Heerhugowaard.
Postbus 390
1700 AJ Heerhugowaard

Als u recht hebt op een vergoeding en wat u hiervoor moet doen, vindt u in de brochure Het recht op vergoeding bij een te late beslissing van de gemeente (PDF, 3,4 MB).

Meer informatie?

Lees de brochure Informatie over de behandeling van klachten (PDF, 600,8 kB).