Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Zieke kastanjebomen Zuidwijk- en Huygenhoekring

In de wijken Zuidwijk en Huygenhoek staan langs de Zuidwijk/Huygenhoekring kastanjebomen.
Deze 3 rijen kastanjes zijn ziek en worden daarom vervangen door 2 rijen jonge aanplant.

2018- 2019: uitvoering van de laatse fase

Er is in 2015 gestart met het vervangen van de bomen in 5 fasen. De laatste fase start in oktober 2018 en duurt tot en met maart 2019. Als de bomen in uw straat worden vervangen, ontvangt u daarover een brief.

Vragen over de kastanjeziekte

Wanneer is de kastanjeziekte voor het eerst geconstateerd aan de Huygenhoek/Zuidwijk?

In 2004 is de eerste zieke boom geconstateerd in de wijk. Na de eerste zieke boom hoef je niet direct alle bomen te verwijderen. De gemeente is begonnen met het weghalen van de zieke boom. De laatste jaren ging het echter met meerdere bomen steeds slechter.

Kun je zien dat een boom ziek is en is kastanjeziekte te genezen?

Soms kunt u zelf zien dat een boom ziek is. Niet altijd. De aangetaste bomen vertonen vaak vochtplekken op de stam en de takken scheiden een roodkleurige substantie af.

Nee, de ziekte is niet te genezen. Men is bezig met onderzoek, maar dit kan nog jaren in beslag nemen.

Waarom duurt het 5 jaar om alle bomen te vervangen?

De gemeenteraad heeft in de begroting van 2013 besloten om elk jaar, gedurende een periode van 5 jaar, een bedrag vrij te maken voor het vervangen van de bomen. Het eerste gedeelte is uitgevoerd in het voorjaar van 2015.

Hoe zit het met de andere kastanjes in Heerhugowaard? Bijvoorbeeld de Stationsweg?

Bijna alle kastanjes in heel Heerhugowaard zijn in meer of mindere mate ziek. De bomen aan de Stationsweg zijn vele jaren ouder dan die aan de Zuidwijk en Huygenhoekring.

Het lijkt er nu op dat de jongere bomen toch vatbaarder zijn voor de kastanjebloedingsziekte. Aan de Stationsweg is namelijk niet zoveel uitval als in de Zuidwijk en Huygenhoek. Dit is echter geen garantie.

Vragen over de werkzaamheden

Waarom is de gemeente begonnen bij de Huygenhoekring?

De gemeente is gestart aan de zijde waar de meeste uitval was (qua bomen die reeds gekapt waren) en waar nog de meeste uitval wordt verwacht. Het was een inschatting op basis van ervaring en verwachtingen.

Hoe lang duurt het rooien van de bomen en hoeveel overlast geeft dit?

Het verwijderen van de bomen neemt ongeveer een week in beslag. Dit gebeurt tussen oktober 2018 en april 2019. De gemeente kan niet van tevoren zeggen in welke maand dit gebeurt, omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van het weer.

Als bewoner ervaart u enige overlast gedurende de vervanging en het rooien van de bomen. Het werk, materieel en mensen nemen een paar honderd meter in beslag en dit schuift op totdat de hele fase klaar is.

Wanneer worden er weer nieuwe bomen geplant en welke bomen zijn dit?

Als de weersomstandigheden goed zijn, plant de gemeente binnen 3 weken na het rooien weer nieuwe bomen aan.

Er is voor gekozen om verschillende soorten bomen in te planten. Zo wordt het risico beperkt op ziektes zoals de kastanjebloedingsziekte. In de laatste fase worden tulpenbomen (Liriodendron), Geelhout (Cladastris) en Armoerbomen (Maackia) geplant.

Komen de nieuwe bomen op dezelfde plek terug?

De bomen in de verharding komen misschien niet allemaal exact op dezelfde plek terug. Deze nieuwe aanplant is voor de gemeente een mooie gelegenheid om nog eens te kijken naar de optimale groeiplek van de boom. Zo kunnen de bomen die terugkomen ook volop kunnen groeien en bloeien.

Hoe groot worden de bomen als ze volgroeid zijn?

De kastanjebomen die nu op de Zuidwijkring en Huygenhoekring staan zijn rond de 7-8 meter hoog. De bomen die worden teruggeplaatst zijn zo rond de 5 tot 6 meter hoog. Als de bomen volgroeid zijn worden ze 15 tot 18 meter hoog.

Vragen over de grondvervuiling

Wat is vanadium en is het schadelijk voor de gezondheid?

Vanadium zijn minuscule metaaldeeltjes die vaak in samenhang met hoogovenslakken worden aangetroffen. Hoogovenslakken zijn het hoofdbestanddeel van duomix.

Zoals eigenlijk met alle stoffen: zolang het onder een door de overheid gestelde norm blijft niet. In dit geval zit het boven de norm dus zou het potentieel schadelijk kunnen zijn. Zolang het echter afgedekt is (zoals in de huidige situatie, onder verharding) bestaat er geen risico voor de volksgezondheid omdat er geen contactmogelijkheden zijn. Het is daarnaast ook niet vluchtig (want het is vochtig).

Lijkt vanadium op asbest en kun je er longkanker van kan krijgen?

Nee, dat is een hele andere stof dan asbest.

Zoals met zoveel stoffen is dat mogelijk als je er veel deeltjes van zou inhaleren. Deze stof is echter niet vluchtig. De kans dat je de stof inademt is nihil.

Als je niet ziek van vanadium word en het is niet schadelijk voor de volksgezondheid, waarom moet het dan weg?

De enige reden dat het vanadium  verwijderd wordt is de aanleg van boomplantvakken. Het wordt dus ook alleen bij die vakken verwijderd.

Kan het zo zijn dat het vanadium nu is uitgeloogd?

Uitlogen is een proces waarbij mineralen uit een vaste substantie worden onttrokken door middel van oplossing in een vloeistof.
Naar verwachting is dit gebeurd op de plaatsen, de parkeervakken, waar dit specifieke type duomix (waarin vanadium zit) is toegepast.

Is het aannemelijk dat er ook vanadium in mijn eigen achtertuin ligt en is er risico voor mijn gezondheid?

Nee, want de laag duomix (waarin het bestanddeel vanadium zit) bevindt zich alleen in de grondlaag direct onder de verharding. Deze is in opdracht van de gemeente aangelegd ter versteviging van de fundering.

Als mijn kinderen een gat graven in het plantsoen, kunnen ze dan in aanraking komen met vanadium?

Duomix is alleen als fundatie onder de weg/parkeervakken aangebracht en dus niet in plantsoenen of groenstroken. Dus die kans is verwaarloosbaar.