Gesloten op Tweede Pinksterdag (21 mei)

Op maandag 21 mei zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf de hele dag gesloten.

X

Kapvergunning bomen

Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? In de meeste gevallen is geen kapvergunning nodig. Kijk op de lijst met monumentale bomen of de boom hierop staat.

Download de lijst Monumentale bomen (PDF, 49 kB)

Wanneer kapt de gemeente een boom op gemeentegrond?

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken of een boom op gemeentegrond kan worden gekapt. 

De gemeente kapt alleen bomen bij gevaar voor de omgeving. Denk hierbij het omvallen van de boom of afbrekende takken.
Alle bomen worden wél gesnoeid.

Een boom wordt dus niet gekapt bij last van:

  • Afval van bladeren, vruchten, zaden of pluis
  • Allergieën voor stuifmeel of pollen
  • Schaduw die niet het hele erf inneemt en minder dan de hele dag aanwezig is
  • Schaduw op zonnepanelen
  • Groene aanslag of algengroei
  • Hars
  • Lichte takval uit boomsoorten waarbij dit gewoon is (o.a. Populieren of Wilgen) 
  • Wortelopdruk onder verharding
  • Dieren of insecten zoals luizen en vogels

De boom staat NIET op de lijst Monumentale bomen

De boom staat op uw erf: U mag de boom kappen.

De boom is van de gemeente: U doet een schriftelijk verzoek bij de gemeente. Als dit akkoord is kan de gemeente de boom kappen.

De boom staat WEL op de lijst Monumentale bomen

De boom staat op uw erf: U vraagt een kapvergunning aan.

De boom is van de gemeente: U doet een schriftelijk verzoek bij de gemeente. De gemeente vraagt een kapvergunning aan.

Voorwaarden

Bij het kappen van bomen moet u rekening houden met de in het wild levende dieren en planten. Dat betekent dat als er een vogelnestje in de boom zit, u de boom niet mag kappen in het broedseizoen.

Aanvragen kapvergunning

U kunt online uw kapvergunning aanvragen of een melding doen.

Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig. Bedrijven moeten een vergunning digitaal aanvragen met e-Herkenning, niveau 2.

Aanvragen kapvergunning

Wilt u de aanvraag liever op papier doen? U kunt hier ook de aanvraagformulieren uitprinten. Het ingevulde formulier stuurt u op naar:

Gemeente Heerhugowaard

Postbus 390

1700 AJ  Heerhugowaard

Kosten

Een kapvergunning kost € 127,75.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt mailen via omgevingsloket@heerhugowaard.nl of online een afspraak maken met het Omgevingsloket.

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer: 14 072

 

Wet- en regelgeving

Een verzoek tot kap wordt beoordeeld aan de hand van het Beleid Bomen als Structuurdragers (PDF, 126 kB)

Meer informatie over de betreffende wetgeving kunt u vinden in de Boswet.