Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Kapvergunning bomen

Wilt u een boom op uw eigen grond kappen? Alleen voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning nodig. Kijk op de lijst met monumentale bomen of de boom hierop staat.

Download de lijst Monumentale bomen (PDF, 49 kB)

Let op: U mag een boom niet kappen als er een vogel in broedt!

Aanvragen kapvergunning

U kunt online uw kapvergunning aanvragen.

Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig. Bedrijven moeten een vergunning digitaal aanvragen met e-Herkenning, niveau 2.

Aanvragen kapvergunning

Wilt u de aanvraag liever op papier doen? U kunt hier ook de aanvraagformulieren uitprinten. Het ingevulde formulier stuurt u op naar:

Gemeente Heerhugowaard

Postbus 390

1700 AJ  Heerhugowaard

Kosten

Een kapvergunning kost € 125,75.

Kappen van bomen op gemeentegrond

De gemeente kapt alleen bomen bij gevaar voor de omgeving of bij een groot algemeen belang. Denk hierbij het omvallen van de boom of afbrekende takken. Of bij een herinrichting van een wijk of aanleg van een weg.

Een boom wordt dus niet gekapt bij last van:

  • Afval van bladeren, vruchten, zaden of pluis
  • Allergieën voor stuifmeel of pollen
  • Schaduw die niet het hele erf inneemt en minder dan de hele dag aanwezig is
  • Schaduw op zonnepanelen
  • Groene aanslag of algengroei
  • Hars
  • Lichte takval uit boomsoorten waarbij dit gewoon is (o.a. Populieren of Wilgen) 
  • Wortelopdruk onder verharding
  • Dieren of insecten zoals luizen en vogels

Als u last heeft van een boom vanwege bovenstaande redenen zal de gemeente de boom dus niet kappen. Een melding doen hiervoor heeft daarom dan ook geen zin.

Als u vindt dat een boom op gemeentegrond een gevaarlijke situatie oplevert, stuurt u dan een mail aan post@heerhugowaard.nl met de vraag de boom te inspecteren.

Flyer Bomen Onmisbaar! (PDF, 246 kB)

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt mailen via omgevingsloket@heerhugowaard.nl of online een afspraak maken met het Omgevingsloket.

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer: 14 072

 

Wet- en regelgeving

Meer informatie over de betreffende wetgeving kunt u vinden in de Wet Natuurbescherming.