Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Jeugdhulp

Heeft u hulp en ondersteuning nodig voor uw kind? Dan kunt u terecht bij Het Sociaalplein of uw huisarts. 

Het Sociaalplein

Het Sociaalplein beantwoordt uw vragen en legt uit hoe bepaalde zaken in Heerhugowaard geregeld zijn. En wijst u de weg naar de juiste organisaties die hulp, zorg en advies bieden in uw buurt.

Ga naar de website van Het Sociaalplein

Huisarts

Uw huisarts helpt u ook op weg bij het vinden van een oplossing. En verwijst u door als uw kind specialistische jeugdhulp nodig heeft.

Welke hulp kunt u krijgen?

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. 

Gaat het thuis of op school niet goed met uw kind en kunt u dit niet zelf oplossen? Of heeft u vragen over opvoeden? Dan kunt u hulp krijgen. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geestelijke gezondheidszorg: bij psychische problemen of stoornissen als ADHD of autisme.
  • Zorg bij een lichamelijke of verstandelijke beperking: begeleiding en persoonlijke verzorging.
  • Vervoer naar de plek waar begeleiding en verzorging plaatsvindt.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Jeugdhulp via een persoonsgebonden budget (PGB) is ook mogelijk. Het PGB is een bedrag waarmee ouders zelf hulp kunnen inkopen. Aan het krijgen van een PGB zijn wettelijke voorwaarden verbonden. Het Sociaalplein kunt u hierbij helpen.

Verwijsindex

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional, na afweging, kan aangeven dat hij of zij betrokken is bij een kind of jongere (tussen de 0 en 23 jaar). Als een andere professional ook een signaal afgeeft, kunnen zij met elkaar overleggen. Dit kan ook als een professional een signaal geeft over andere kinderen uit het gezin. 

Toestemming

Overleggen kan alleen met de toestemming van u als gezaghebbende(n) en/of uw kind. De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daartoe bevoegd zijn. 

Privacy

In de Verwijsindex staat alleen dat er een melding is gedaan. De inhoud van de melding en de behandeling staan niet in de Verwijsindex. Die informatie blijft in het dossier bij de hulpverlener.

In het privacybeleid van de afdeling Sociaal Domein van de gemeente Heerhugowaard kunt u informatie vinden over de positie en rol van de gemeente bij de verwerking van persoonsgegevens binnen het sociaal domein.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Verwijsindex (VIN), hoe de Verwijsindex werkt en hoe uw privacy, rechten en plichten zijn? Kijk dan op de website van Vroeg Samenwerken in Noord-Holland Noord. Hier vindt u onder andere de folder voor ouders en jeugdigen.

Contactpersoon voor de Verwijsindex in gemeente Heerhugowaard is mw. M. Smith, kwaliteitsadviseur afdeling Sociaal Domein. Telefoonnummer: 14 072. 

Noodsituatie

Zit uw kind in een crisissituatie? Dan kunt u terecht bij de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord.

Bel 088 7778887  7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

Wet- en regelgeving