Visie verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord

Op maandag 9 oktober presenteren de gemeenten van Noord-Holland Noord een concept-visie voor de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord. Bij verblijfsrecreatie gaat het om onder andere vakantieparken, campings, bed&breakfastaccommodaties en hotels. Uit een analyse van 2016 blijkt dat het aanbod niet toekomstbestendig is. Bij die analyse is gekeken naar onder andere  kwaliteit en vestigingsplaatsen.
De afgelopen maanden is hierover gesproken met ondernemers, overheden, belangenorganisaties en visionairs. Dat heeft geleid tot een concept-visie die op 9 oktober verder kan worden aangescherpt.
De bijeenkomst wordt gehouden in restaurant Brekers, Helmweg 9, Callantsoog en duurt van 19.00-21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur).
Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst bijwonen en zich aanmelden via
http://nhn.nl/event/regionaal-traject-vitalisering-verblijfsrecreatie-nhn-ondernemers-en-belangenorganisaties/
Meer informatie bij Cees Brinkman(cbrinkman@nhn.nl) en Hesther Bouma (hbouma@nhn.nl) van het Ontwikkelingsbedrijf NHN, tel. 072-5195774.

25 september 2017
  • logo LinkedIn
  • Logo Facebook
  • Logo Google plus
  • Logo Twitter