Online Subsidieportaal

Voor ondernemers, inwoners, stichtingen en verenigingen zijn vaak mogelijkheden voor subsidie. De online subsidieportals van Heerhugowaard helpen u bij het zoeken naar een subsidie die u verder kan helpen. Er zijn twee subsidieportalen. Die voor bedrijven en ondernemers en en portaal voor inwoners, stichtingen en verenigingen. De subsidieportalen bevatten informatie over gemeentelijke, landelijke en Europese subsidies.

De portalen zijn makkelijk te doorzoeken op thema of onderwerp. Daarvoor is wel registratie nodig. De gemeente of een andere subsidieverlenende instantie kan zo makkelijk contact met u opnemen.

Een afbeelding van het digitale subsidieportaal van de gemeente Heerhugowaard