Inrit- of uitritvergunning

Wilt u een inrit of uitrit maken of aanpassen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning aanvragen U gaat naar de website van het Omgevingsloket

Wat moet u doen?

 • Doe eerst de vergunningcheck op omgevingsloket.nl om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u dit ook via omgevingsloket.nl aanvragen. Daarvoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Wat heeft u nodig?

 • Situatietekening waaruit blijkt waar de uitrit wordt aangelegd. De tekening geeft de bestaande
  situatie weer. In plaats van een tekening mag u ook een kleurenfoto toevoegen. Hierop staat:
 • Locatie van de uitrit aan het voor-, zij- of achtererf
 • Aanwezigheid van obstakels die bij het aanleggen van de uitrit in de weg staan, zoals bomen, lantaarnpalen en nutsvoorzieningen
 • Duidelijke maatvoering en schaalaanduiding
 • Ontwerptekening nieuwe of gewijzigde uitrit. Hierop staat:
 • Afmeting van de nieuwe uitrit
 • Te gebruiken materialen
 • Duidelijke maatvoering en schaalaanduiding

Voorwaarden

 • Het verkeer op de weg mag niet in gevaar worden gebracht
 • Een in- of uitrit mag zonder noodzaak mag niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats
 • Het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast.

Kosten

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kost € 118,80. Ook als de gemeente de aanvraag weigert.

Afhandelingstermijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit verlengen met 6 weken.

Aanleggen

Als de vergunning verleend wordt, heeft u 2 opties:

 • U laat de in- of uitrit aanleggen door een zelfgekozen aannemer.
 • U laat de in- of uitrit aanleggen door de gemeente.

Wilt u de in- of uitrit laten aanleggen door de gemeente? Dan krijgt u een offerte van de gemeente. Als u akkoord bent met de offerte, betaalt u het bedrag en legt de aannemer de in- of uitrit aan.

In de vergunning staan de randvoorwaarden waar de in- of uitrit aan moet voldoen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Maak dan online een afspraak met het Omgevingsloket.

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur via telefoonnummer: 14 072 .