Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Inburgeren en participatieverklaring

In Nederland wonen veel mensen met verschillende nationaliteiten. Om samen goed te kunnen leven en werken, is het belangrijk om Nederlands te spreken. Ook is het belangrijk om te weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. 

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO). In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Ook staat er in dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn).

Ga naar website over inburgeren Op de website van DUO vindt u meer informatie

Inburgeren en participatieverklaring

Inburgeren is het leren van de Nederlandse taal en hoe mensen in Nederland wonen en werken. Eigenlijk is inburgeren een ander woord voor meedoen. Om in te burgeren, kunt u taallessen volgen of een inburgeringscursus doen.

Sinds 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een nieuw onderdeel van de inburgering. Elke nieuwe inburgeringsplichtige moet vanaf die datum binnen 1 jaar na vestiging in de gemeente het participatieverklaringstraject doorlopen. Het traject bestaat uit een inleiding op de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring.

Waarom inburgeren?

Als u Nederlands spreekt en iets over Nederland weet, dan kunt u makkelijker contact maken met anderen. Of zelf boodschappen doen, of naar de dokter. Iemand die Nederlands spreekt, kan een betere baan krijgen. U kunt uw kinderen helpen, met huiswerk of een gesprek hebben met hun schooljuffrouw. Het is belangrijk om de Nederlandse taal te leren. Want als u de Nederlandse taal spreekt, kunt u meedoen in Nederland.

Bent u inburgeringsplichtig?

Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering en Onderwijs (DUO). In de brief staat op welke datum u inburgeringsplichtig bent geworden. Ook staat er in dat u 3 jaar de tijd krijgt om in te burgeren (de inburgeringstermijn). Hebt u vragen over uw inburgering? Stel die dan aan DUO. Voor informatie kunt u terecht op de website inburgeren.nl van DUO.

Verblijfsvergunning ontvangen vóór 1 januari 2013

Hebt u vóór 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning ontvangen (dagtekening van de beschikking van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND)? Dan geldt voor u de 'oude' wet. De gemeente informeert u over uw inburgeringsplicht. Hebt u vragen? Stel die dan aan de gemeente.

Participatieverklaring

Bent u inburgeringsplichtig? Dan moet u binnen één jaar een traject doorlopen om een participatieverklaring te krijgen.

Statushouders met inburgeringsplicht

Bent u een statushouder (verblijfsvergunning asiel) met een inburgeringsplicht? Dan is de participatieverklaring een onderdeel van de maatschappelijk begeleiding. Dit traject wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

U ontvangt, namens de gemeente, een uitnodiging van VluchtelingenWerk om deel te nemen aan het traject.

Overige inburgeringsplichtigen

Voor alle overige inburgeringsplichtigen (bijvoorbeeld de gezinsmigrant met een verblijfsvergunning regulier)  wordt het participatieverklaringstraject uitgevoerd door St. Inova in Alkmaar. De kosten van het traject zijn € 150,00. Afhankelijke van uw inkomen kunt bij DUO geld lenen voor de cursus en het examen. Alleen voor een cursus op een school met het Blik op Werk Keurmerk kunt u geld lenen. Alle informatie over inburgeren en geld lenen is te vinden op de website van DUO.

U ontvangt, namens de gemeente, een uitnodiging van Inova om deel te nemen aan het traject.

Handige links