Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Huisnummertoekenning

De gemeente geeft automatisch een huisnummer af aan een nieuwe woning of bedrijfspand.
  
Als u een woning of bedrijfspand nieuw bouwt of splitst, heeft u soms geen bouwvergunning nodig.
U moet dan zelf bij de gemeente een verzoek voor huisnummertoekenning indienen.

Is het huisnummer verleend? Breng het dan duidelijk leesbaar aan op het pand.

Download aanvraagformulier huisnummer (PDF, 1,2 MB) Stuur het formulier compleet met bijlagen op naar de gemeente

Voorwaarden voor aanvragen huisnummer

  • U bent eigenaar of gemachtigd door de eigenaar van het (bedrijfs)pand.
  • Bij meerdere eigenaren: stuur schriftelijke instemming van de andere eigenaren mee.

Tip: betrek ook de huurder(s) van het pand bij uw aanvraag.

Wanneer kent de gemeente geen huisnummer toe?

Als een gebouw geen verblijfsobject is krijgt het geen eigen huisnummer. Bijvoorbeeld: 

  • Kamer in verpleeghuis of bejaardenhuis
  • studentenkamer
  • kantoorunit

Een verblijfsobject heeft bijvoorbeeld een eigen afsluitbare toegang aan de openbare weg.

Problemen met nutsvoorzieningen?

Heeft u problemen bij het aansluiten van nutsvoorzieningen op uw nieuwe huisnummer? Uw aanvraag wordt bijvoorbeeld niet in behandeling genomen?

Stuur dan een e-mail aan bag@kadaster.nl onder vermelding van:

  1. het object waar het om gaat
  2. het betreffende energiebedrijf 
  3. de gemeente waar uw pand staat.

Het kadaster neemt hierna contact voor u op met het betreffende nutsbedrijf.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsvergunning.

E-mail: post@heerhugowaard.nl
Telefoonnummer: 14 072 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).