Huiselijk geweld melden

Veilig Thuis is voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is:

  • kinderen, volwassenen en ouderen
  • slachtoffers én plegers van geweld
  • familie, buren en andere omstanders

Bel GRATIS 0800-2000 Bij huiselijk geweld of kindermishandeling (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar)

Direct gevaar? Bel 112 Voor alle andere vragen aan de politie belt u 0900 8844

Anoniem bellen

U kunt vragen stellen zonder uzelf bekend te maken. Wilt u een melding doen? Dan moet u wel uw naam geven. Veilig Thuis houdt uw naam geheim voor degene over wie de melding gaat.

Website Veilig Thuis

Kijk ook op www.veiligthuisnhn.nl