Drukte bij gemeentewerf

Doordat er maximaal 5 auto's op het terrein mogen, kunnen er lange wachtrijen ontstaan. Dit kan wel oplopen tot 45 minuten wachten.

Horeca exploitatievergunning

Als u een horecagelegenheid opricht, overneemt of verplaatst heeft u een exploitatievergunning nodig.

  • Een exploitatievergunning is persoonsgebonden.
  • Bij een wijziging in de exploitatie moet er een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
  • Het terras maakt onderdeel uit van de exploitatievergunning. Of het terras nu op eigen grond of op dat van de gemeente, u heeft altijd toestemming nodig van de gemeente.

Aanvragen exploitatievergunning horeca (PDF, 44 kB) Voeg ook een ingevuld formulier Bibob toe

Wijzigen exploitatievergunning horeca (PDF, 47 kB)

Voorwaarden

  • Het bestemmingsplan moet toestaan om op de locatie een horecagelegenheid of terras te vestigen.
  • Het terras moet passen binnen het gemeentelijk terrassenbeleid.
  • Er wordt getoetst of de gevraagde horecagelegenheid de woon- en leefomstandigheden in de straat niet negatief/ontoelaatbaar beïnvloedt in het kader van de openbare orde.

Vergunningvrij

Er is geen vergunning nodig als het gaat om een openbare inrichting die zich bevindt in:

  • een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit
  • een zorginstelling
  • een museum
  • een bedrijfskantine of – restaurant

Bibob-toets

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) maakt het mogelijk om een integriteitscreening uit te voeren bij het aanvragen van bepaalde vergunningen. Volgens ons Bibob beleid maakt een Bibob-toets onderdeel uit van de aanvraag om een horecavoorziening.

Bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning horeca moet een van onderstaande Bibob vragenformulieren, volledig ingevuld, worden bijgevoegd.

Overige vergunningen

Een aanvraag om een horecagelegenheid en terras wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Past de aanvraag niet in het bestemmingsplan? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Een omgevingsvergunning aanvragen 

Wordt er in de horecagelegenheid alcohol geschonken? Dan heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Voor het plaatsen van speelautomaten heeft u een aparte kansspelvergunning nodig.

Kosten

Kosten exploitatievergunning

Exploitatievergunning horecabedrijf zonder of zonder terras, per aanvraag €   377,30
Wijziging van exploitatievergunning en/of omvang terras €   98,40

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsvergunning via
e-mail: post@heerhugowaard.nl

Wilt u iemand op het gemeentehuis spreken, maar dan online een afspraak.

Afspraak maken

Het Omgevingsloket is van maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur telefonisch bereikbaar via 14 072