Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Gronduitgifte en grondverkoop

In Heerhugowaard maken verschillende inwoners en bedrijven gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld door een stukje grond bij de tuin te trekken. De grond gebruiken zonder hiervoor te betalen is niet eerlijk.

De gemeente wil dat u als inwoner deze grond koopt. Of, als dit niet mogelijk is, de grond leeg maakt.
Dat betekent dat u uw eigendommen, zoals planten, tegels en bouwwerken verwijdert.

Grondgebruik door particulieren

De gemeente weet welke stukken grond er bij particulieren in gebruik zijn. Ze is inmiddels begonnen met het aanschrijven van die particulieren. Niet alle inwoners worden tegelijk aangeschreven. De gebieden waar grote bouwplannen zijn of opnieuw worden ingericht, zijn het eerst aan de beurt.

Soms vraagt de gemeente om uw grond leeg te maken. In veel gevallen kan de gemeente de grond verkopen. Kan de grond niet gekocht worden, dan kan de gemeente aanbieden de grond te huren. Het beleid hiervoor staat beschreven in de Nota Actualisatie Grondgebruik (PDF, 389 kB).

Meer informatie?

Stuur een e-mail of bel naar: 14 072 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

 

Kosten

De verkoopprijzen zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

Kosten kopen grond van de gemeente
Grond  € 128,- per m2 kosten koper

Moeilijk beheer- of bereikbaar openbaar groen

€ 76,- per m2 kosten koper

Huur

De huurprijs van de grond hangt af van de oppervlakte die dan gehuurd kan worden.

Verkoop grond voor woningbouw

De gemeente verkoopt regelmatig kavels voor woningbouw, bijvoorbeeld in De Draai.  De grootte van de kavels kan per situatie verschillen. Het type en omvang van de woning worden bepaald door voorschriften in het bestemmingsplan.

Meer informatie?

Op de websites van verschillende woningbouw projecten wordt vermeld als er nieuwe kavels worden verkocht.
Stuur een e-mail of bel naar: 14 072 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).
 

Grond voor bedrijfsterreinen

Grond voor bedrijfsterreinen wordt door de gemeente uitgegeven. Aan de uitgifte van bedrijfsterreinen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Uitgangspunten zijn onder andere het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige eisen.

De prijs van de bouwgrond is mede bepaald in de gemeentelijke nota grondprijsbeleid.  Deze kunt u opvragen bij de Adviseur Bedrijven. De adviseur ondersteunt ondernemers onder meer bij het aankopen van grond en het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Op dit moment zijn er bouwkavels beschikbaar op bedrijventerrein De Vaandel. Om speculatie of ongewenst gebruik te voorkomen, informeert u de gemeente over het voorgenomen gebruik van de grond. Een bedrijfsplan en een uittreksel van de Kamer van Koophandel kunnen hierbij belangrijk zijn.

Meer informatie?

Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op met de Adviseur Bedrijven: 14 072 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).