Verordeningen en beleidsregels

Lokale regelgeving (verordeningen en beleidsregels)

De gemeenteraad en het college stellen lokale regelgeving vast. Deze regelgeving staat in verordeningen en beleidsregels. Verordeningen gaan over zaken zoals:

  • Verplichtingen: zoals de Belastingverordening
  • Hoe de gemeente landelijke wetgeving uitvoert: bijvoorbeeld de WMO-verordening en Algemene Plaatselijke Verordening APV
  • Uw rechten: bijvoorbeeld de subsidieverordening.
Actuele regels op www.overheid.nl