Langedijk en Heerhugowaard gaan samen

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Daarmee worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente. 

Eerste Kamer stemt in met samenvoeging Langedijk en Heerhugowaard

Langedijk en Heerhugowaard gaan op 1 januari 2022 samen op in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Op dinsdag 13 juli stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat die samenvoeging mogelijk maakt.

Het wetsvoorstel gaat nog voor een handtekening naar de koning en zal na publicatie in het Staatsblad definitief zijn. Daarmee staan alle seinen op groen. De voorbereidingen voor de nieuwe gemeente zijn al gestart om een vloeiende overgang van de twee gemeenten naar Dijk en Waard mogelijk te maken. Op de website opwegnaardijkenwaard.nl houden we u de komende tijd op de hoogte van actualiteiten met betrekking tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Heerhugowaard en Langedijk op 11 februari 2021 aangenomen. De nieuwe gemeente Dijk en Waard is daarmee een grote stap dichterbij gekomen. Het wetsvoorstel wordt nu nog in de Eerste Kamer besproken. Wanneer ook deze instemt, is de fusie van beide gemeenten definitief per 1 januari 2022.

Herindelingsadvies

In het herindelingsontwerp wordt het ontwerp voor de nieuwe gemeente gepresenteerd. Het herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard lag van woensdag 9 oktober tot en met donderdag 12 december 2019 ter inzage. In die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen hebben beide colleges een herindelingsadvies met reactienota vastgesteld. In de reactienota zijn alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. De gemeenteraden hebben inmiddels ingestemd met het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies is eind maart 2020 voor advies en besluitvorming naar provincie, Tweede Kamer en Eerste Kamer verzonden.

De nieuwe gemeente

De nieuwe gezamenlijke gemeente Langedijk en Heerhugowaard biedt mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de voordelen van een grotere gemeente. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van de kernen in beide gemeenten en daarmee van de gemeente als geheel. Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente die op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt.

Nieuwe naam

Een nieuwe gemeente betekent ook een nieuwe naam. Inwoners van Heerhugowaard en Langedijk konden een naam bedenken en insturen. De namencommisie heeft uit alle inzendingen 6 namen gekozen. De naam Dijk en Waard roept de meest positieve gevoelens op onder de inwoners. In het herindelingsadvies is opgenomen dat Dijk en Waard de nieuwe naam van de gemeente wordt.

Planning

Het samengaan tussen twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het tijdspad geeft een overzicht van de belangrijke stappen in aanloop naar de bestuurlijke fusie.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie. Toen is de organisatie ambtelijk gefuseerd. Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben dan nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Veelgestelde vragen