Langedijk & Heerhugowaard gaan samen

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben besloten om per 1 januari 2022 bestuurlijk te fuseren. Daarmee worden Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente. 

Herindelingsadvies

In het herindelingsontwerp wordt het ontwerp voor de nieuwe gemeente gepresenteerd. Het herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard lag van woensdag 9 oktober tot en met donderdag 12 december 2019 ter inzage. In die periode kon iedereen een zienswijze indienen. Naar aanleiding van alle ingediende zienswijzen hebben beide colleges een herindelingsadvies met reactienota (pdf, 29 MB) vastgesteld. In de reactienota zijn alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. De gemeenteraden hebben inmiddels ingestemd met het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies is eind maart 2020 voor advies en besluitvorming naar provincie, Tweede Kamer en Eerste Kamer verzonden.

De nieuwe gemeente

De nieuwe gezamenlijke gemeente Langedijk & Heerhugowaard biedt mogelijkheden om te wonen, werken en recreëren in een overzichtelijke schaal, gecombineerd met de voordelen van een grotere gemeente. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-stedelijke allure maakt de nieuwe gemeente zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote gemeenschapszin bepalen de identiteit van de kernen in beide gemeenten en daarmee van de gemeente als geheel. Samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een toekomstbestendige gemeente die op een duurzame manier maatschappelijke opgaven aanpakt.

Nieuwe naam

Een nieuwe gemeente betekent ook een nieuwe naam. Inwoners van Heerhugowaard en Langedijk konden een naam bedenken en insturen. De namencommisie heeft uit alle inzendingen 6 namen gekozen. De naam Dijk en Waard roept de meest positieve gevoelens op onder de inwoners. In het herindelingsadvies is opgenomen dat Dijk en Waard de nieuwe naam van de gemeente wordt.

Planning

Het samengaan tussen twee gemeenten is een zorgvuldig proces en neemt daardoor veel tijd in beslag. Het tijdspad geeft een overzicht van de belangrijke stappen in aanloop naar de bestuurlijke fusie.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de ambtenaren uit beide gemeenten één organisatie. Dan is de organisatie ambtelijk gefuseerd. Zowel Langedijk als Heerhugowaard hebben dan nog wel een apart college van burgemeester en wethouders en een eigen gemeenteraad.

Veelgestelde vragen