Tijdspad bestuurlijke fusie Langedijk en Heerhugowaard

De Tweede Kamer nam op 11 februari 2021 het Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard aan. Het wetsvoorstel wordt nu nog in de Eerste Kamer besproken.

Februari 2019

Principebesluit tot bestuurlijke fusie genomen gemeenteraden.

Maart-April 2019

Inwoners van beide gemeenten konden hun mening geven en aangeven wat zij belangrijk vinden.

Juni - Juli 2019

Langedijk en Heerhugowaard maakten een ontwerp voor herindeling (herindelingsontwerp).

Oktober 2019

Beide gemeenteraden besloten over het herindelingsontwerp.

Oktober 2019

Fusieraad kwam voor de eerste keer samen.

Oktober - December 2019

Inwoners konden tot en met 12 december hun mening geven over het herindelingsontwerp. Na akkoord van de raden gaat het naar provincie en rijksoverheid.

December 2019

Inwoners dachten mee over een naam voor de nieuwe gezamenlijke gemeente.

Januari 2020

Ambtenaren van Heerhugowaard en Langedijk vormen samen één organisatie.

Maart 2020

Beide gemeenteraden stelden het herindelingsadvies vast.

November 2021

Inwoners stemmen voor de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente.

Januari 2022

Langedijk en Heerhugowaard vormen samen één gemeente. Met, na benoeming, één college van B&W en één gemeenteraad.