Wie komt er in de gemeenteraad van Heerhugowaard? Op 21 maart 2018 mag u dat bepalen, want dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 

Wie mag stemmen?

U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • op 5 februari 2018 in de gemeente Heerhugowaard woont
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Referendum

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, kunt u uw stem uitbrengen voor het Refendum 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2018'. De zogenaamde 'Sleepwet'.

De vraag bij dit referendum is: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2018? Bij een referendum kan de kiezer voor, tegen of blanco stemmen.

De uitslag van het referendum is geldig als minimaal 30 procent van de mensen die mogen stemmen dat ook doen. Alle voor, tegen én blanco stemmen tellen mee voor het opkomstpercentage. De uitslag is een advies aan het kabinet. Het kabinet neemt na het referendum een definitief besluit over het wel of niet invoeren van deze wet.

Bent u tijdens het referendum in het buitenland voor werk, ziek of met vakantie?
Stem dan via een volmacht (PDF, 151 kB) of per brief. U vindt het aanvraagformulier om per brief te stemmen op de website van de gemeente Den Haag.

Ook kiezers die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen bij volmacht stemmen. Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Onderhandse volmacht

Bij een 'onderhandse volmacht' gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten overigens in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen dient de gemachtigde een (kopie van het) geldig identiteitsbewijs te tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Maximaal twee volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal twee volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Regels

Voor het stemmen bij een referendum gelden dezelfde regels als voor het stemmen bij andere verkiezingen.

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u vóór 7 maart 2018 geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij afdeling Burgerzaken (in het gemeentehuis) tot dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur. U kunt een nieuwe stempas ook schriftelijk aanvragen. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Als u uw oude stempas weer terugvindt, kunt u hier niet meer mee stemmen.

Formulier verzoek om nieuwe stempas (PDF, 32,2 kB)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs per post versturen naar Gemeente Heerhugowaard, Postadres: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Kandidatenlijst 

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uiterlijk 8 maart 2018 huis aan huis bezorgd, op elk woonadres in Heerhugowaard

Inzage kandidatenlijst verkiezingen

Als burger heeft u het recht om de kandidatenlijst van politieke partijen in te zien. Deze liggen ter inzage bij de gemeente vanaf een maand voor de verkiezingsdatum. Het is verstandig om hiervoor van tevoren een afspraak bij de afdeling Burgerzaken te maken, om er zeker van te zijn dat alle stukken aanwezig zijn wanneer u komt.

Overigens wordt één tot twee weken voor de verkiezingsdag op elk huisadres een kandidatenlijst bezorgd. De kandidatenlijsten kunt u inzien bij de balie van Burgerzaken. De openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.

Volmacht

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau of zit u bijvoorbeeld in het buitenland? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen

Met onderstaand formulier vraagt u hiervoor een volmachtbewijs aan.

Formulier verzoek stemmen per volmacht (PDF, 151 kB)

U kunt het formulier invullen, scannen en mailen naar post@heerhugowaard.nl of invullen en sturen naar Gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Stemlocaties

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Hier volgt een lijst met de stemlocaties in Heerhugowaard:

 1. Gemeentehuis, Parelhof 1
 2. O.b.s.De Carrousel, Smaragd 27 
 3. De Zonnewijzer, Middenweg 20A
 4. Buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13
 5. I.c.b.s. De Vaart Bakboord, Standerdmolen 8
 6. I.c.b.s. De Vaart Stuurboord, Standerdmolen 2
 7. Huygens College locatie Windmolen, Windmolen 2-4
 8. O.b.s. Atalanta, Zonnegloren 1
 9. I.c.b.s. De Boomladder, Eikenlaan 6
 10. Woonzorgcomplex Arboretum, Tamarixplantsoen 1
 11. Woonzorgcentrum Hugo-Waard, Gerard Douplantsoen 72
 12. Buurthuis De Ezel, C. Fabritiuspark 20
 13. B.s. De Zevensprong, Saenredamlaan 2
 14. Dorpshuis De Noord, Middenweg 537
 15. Centrum 31, Bickerstraat 31
 16. De Vonder, van Foreeststraat 35
 17. Wijkcentrum De Horst, van Eedenplein 3-9
 18. Gymzaal Kleine-Grote Beer, Plutolaan 2b
 19. Bs De Familieschool, Jan Glijnisweg 61
 20. Trefpunt app. complex, Burgplantsoen 71
 21. B.s. De Zeppelin, Anna Polaktuin 27
 22. Sporthal Zuid, Helena Nordheimland 3
 23. Wijkcentrum De Zon, Brandpunt 1
 24. O.b.s. de Helix, Oosterweg Noord 41
 25. Campus Columbus, Weegbree 2-4
 26. Unit NS Station, Naast bloemenstal***
 27. Unit Vote and Ride, parkeerplaats Oosttangent 4, HHW Zuid***

De stemlokalen 1 tot en met 25 zijn geopend van 's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.
*** De stembureaus 26 en 27 zijn geopend van 06.00 uur tot 21.00 uur.

U kunt voor de gemeenteraadsverkiezingen niet stemmen in een andere gemeente. Dit geldt wel voor het referendum.

Informatie voor politieke partijen

Verkiezingsposters

In Heerhugowaard staan op verschillende locaties borden om verkiezingsposters op te plakken. Vertegenwoordigers van (politieke) partijen mogen daar zelf de posters op plakken.

Om iedere partij de ruimte op de borden te geven om een poster te plakken, gelden er regels.

Iedere partij mag per locatie maximaal 1 poster van A1-formaat formaat plakken. Te grote posters en meerdere posters van één partij worden verwijderd.

De borden worden rond midden februari weer geplaatst en staan dan weer voor de partijen klaar.

De locaties van de verkiezingsborden in Heerhugowaard zijn:

 • Rivierenwijk, Uiterwaard bij Vomar supermarkt
 • Brouwersgracht Berckheideplein
 • De Noord, Middenweg t/o Harlingerstraat
 • Nelson Mandelaplein nabij gracht
 • Parelhof bij gemeentehuis, nabij stadsplein
 • Winkelcentrum Middenwaard, in nabijheid van Restaurant d'Olifant
 • 't Eiland, hoek Beukenlaan/Sparrenlaan
 • Centrumwaard, Raadhuisplein
 • Zuidwijk/Huygenhoek, langs Oosttangent, t.o. Reigerboys
 • Butterhuizen, bij de supermarkt
 • 't Kruis, Jan Glijnisweg, parkeerplaats t.o. De Deel

Meer informatie?

Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen? Neem dan contact op met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 072.