Geboorte aangeven

Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind doet u hiervan persoonlijk aangifte. De geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Maak een afspraak 's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Alleen voor aangeven van geboorte kunt u 's middags ook zonder afspraak binnenlopen. Meldt u zich dan bij de receptiebalie.

Wie kan aangifte doen

U mag aangifte doen als:

  • u de vader of moeder van het kind bent
  • u bij de geboorte aanwezig was
  • het kind in uw woning is geboren
  • u het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting bent waar het kind is geboren.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).*
  • de geboortedatum, geboortetijd en voornamen van het kind.
  • als de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kan het kind in het trouw- of partnerschapsboekje bijgeschreven worden. Als u dit wilt, neem dan het boekje mee.
  • bewijs van erkenning, als het kind van tevoren is erkend in een andere gemeente.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Aangifte doen binnen 3 dagen

Na de geboortedag moet u binnen drie dagen aangifte doen, waarvan twee werkdagen.
De geboortedag telt niet mee.

Voorbeeld:

  • Het kind is op maandag geboren: u doet uiterlijk donderdag aangifte.
  • Het kind is op zaterdag geboren: u doet uiterlijk dinsdag aangifte.

Keuze voornaam

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. U bent in principe vrij in deze keuze.

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de voornaam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van dat land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer worden veranderd.
Over wijziging van de voornaam beslist de rechter.

Keuze achternaam

De achternaam van uw kind geeft u door bij de geboorteaangifte of erkenning. U kunt kiezen voor uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner. Bent u gehuwd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u het kind de achternaam van de moeder geven? Dit kan voor de geboorte of bij de geboorteaangifte. U moet beiden persoonlijk aanwezig zijn bij deze naamskeuze.

Bent u ongehuwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u gehuwd met iemand van hetzelfde geslacht? Er zijn diverse mogelijkheden voor het kiezen van een achternaam voor uw kind.

Aan het wijzigen van een achternaam zijn strenge voorwaarden verbonden.

Mogelijkheden kiezen achternaam (Rijksoverheid.nl)

Voorwaarden wijzigen achternaam (Dienst Justis)

Levenloos geboren kind aangeven

Vanaf 3 februari 2019 is het mogelijk om een levenloos geboren kind te registreren.

Voor het maken van een afspraak moet u de gemeente bellen en met de afdeling burgerzaken een afspraak inplannen.