Evenementenvergunning

Organiseert u een evenement? De Wegwijzer Evenementen vertelt u of u een vergunning nodig heeft en welke bijlagen moeten worden toegevoegd. De Wegwijzer vult u altijd in. Het advies uit de Wegwijzer heeft u nodig bij het aanvragen van een vergunning. Wegens het bereiken van het subsidieplafond kan er voor 2019 geen subsidie meer worden aangevraagd.

Stap 1. Wegwijzer Evenementen Vul altijd eerst de Wegwijzer in. Deze heeft u nodig bij de aanvraag!

Stap 2. Aanvragen evenementenvergunning en melden evenement

Als u de Wegwijzer heeft ingevuld, kunt u de volgende stap maken. In het advies staat welke documenten u bij het ingevulde aanvraagformulier moet voegen.

Dien uw aanvraag evenementenvergunning op tijd in. De gemeente heeft dan voldoende tijd om over uw aanvraag te beslissen.

Aanvraagformulieren

Documenten

Regelgeving en informatie

Evenementen aanmelden volgend kalenderjaar

U kunt uw evenement voor het volgende kalenderjaar alleen aanmelden tussen 1 september en 1 oktober van het voorafgaande jaar. Alleen in die periode is het aanmeldingsformulier beschikbaar.

Aan de hand van de vragen in het formulier wordt een risicoinschatting van uw evenement gemaakt. Evenementen die op tijd zijn aangemeld worden opgenomen in de jaarplanning van de hulpdiensten. Ook krijgen zij voorrang op het gebruik van het terrein. Evenementen die niet op tijd zijn aangemeld, kunnen worden geweigerd.

Toetsing van de aanvraag

Eerst wordt gekeken of alle informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de aanvraag evenementenvergunning. Dan wordt de aanvraag getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan benoemt de maximale gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein. De aanvraag moet voldoen aan:

Let op! U moet er zelf op toezien dat het evenement voldoet aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit). Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld tenten en bak- en braadkramen. Voordat het evenement van start gaat, kan de toezichthouder van de gemeente controleren of aan het Besluit is voldaan. Zo niet, dan moet u ter plaatse maatregelen treffen, of worden onderdelen van het evenement niet opengesteld voor publiek. Voor advies en uitleg over het Besluit kunt u ruim voor de datum van het evenement het contactformulier invullen.

Kosten

Tarieven aanvraag evenementenvergunning

  Eendaags evenement Meerdaags evenement
Minder dan 500 personen €    159,45 €   318,90
Meer dan 500 personen, regulier,   €    335,00 €   670,10
Meer dan 500 personen, regulier, dat al meer dan 2 jaar wordt georganiseerd €    251,25 €   502,60
Aandachtevenement, meer dan 500 personen €    670,10 € 1.340,10
Aandachtevenement, meer dan 500 personen, dat al meer dan 2 jaar wordt georganiseerd €    502,60 € 1.005,10

Voor het gebruik van elektrische voorzieningen worden kosten in rekening gebracht.

U hoeft geen kosten te betalen als uw evenement voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • het gaat om kleinschalige, niet commerciële, buurtgerichte activiteiten
  • het evenement wordt georganiseerd door een in de gemeente Heerhugowaard gevestigde sport-, jeugd- of culturele vereniging of een vereniging / instelling met een sociaal-maatschappelijke doelstelling

Plattegronden evenemententerreinen

Van de vastgestelde evenemententerreinen zijn plattegronden beschikbaar. Gebruik deze als ondergrond voor de situatietekening bij uw aanvraag evenementenvergunning.

Bereikbaarheid van uw evenement

Wegwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het organiseren van evenementen. Dit in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Op de pagina Werk aan de weg vindt u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden in en rond Heerhugowaard.

Snuffelmarkt

Een snuffelmarkt is geen evenement. Een snuffelmarkt is een markt in een gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verkocht. Of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Hiervoor moet altijd een snuffelmarktvergunning worden aangevraagd.