Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. Als organisator van een evenement bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Bij het plannen van het evenement denkt u ook na over de veiligheid in geval van calamiteiten.

Bekijk hieronder of u een vergunning nodig heeft. 

Vergunning nodig? (pdf, 62 kB) Download de pdf met alle voorwaarden en eisen

Vergunningsvrij, meldingsplichtig of vergunningsplichtig evenement

Vergunningsvrij of Meldingsplichtig evenement

Een vergunningvrij of meldingplichtig evenement moet voldoen aan:

Voor een vergunningvrij of meldingplichtig evenement heeft u altijd toestemming nodig van de grondeigenaar (gemeente of particulier).

Op basis van andere regelgeving kunnen er toch vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Neem daarom altijd contact op met de gemeente over uw evenement.

Download Meldingsformulier evenement (PDF, 69 kB)

Vergunningsplichtig evenement

Komt uit het stappenplan dat u een vergunning nodig heeft voor het evenement?

Download Aanvraagformulier Evenement (PDF, 64 kB)

Evenementen op tijd aanmelden

Meld uw evenement voor 1 oktober van het voorafgaande jaar aan. Evenementen die op tijd zijn aangemeld worden opgenomen in de jaarplanning van de hulpdiensten. Ook krijgen zij voorrang op het gebruik van het terrein. Evenementen die niet op tijd zijn aangemeld, kunnen worden geweigerd.

Download Evenement aanmelden volgend kalenderjaar (PDF, 830 kB).

Aanvraagformulieren en andere documenten

Aanvraagformulieren

Documenten

Toetsing van de aanvraag

Een aanvraag evenementenvergunning wordt getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan benoemt de maximale gebruiksmogelijkheden van het evenemententerrein. De aanvraag moet voldoen aan:

Let op! Met ingang van 1 januari 2018 worden brandveiligheidseisen niet meer vooraf door de gemeente beoordeeld, maar moet u er zelf op toezien dat het evenement voldoet aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (hierna: het Besluit). Zorg dat u op de hoogte bent van de eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld tenten en bak- en braadkramen. Voordat het evenement van start gaat kan de toezichthouder van de gemeente controleren of aan het Besluit is voldaan. Zo niet, dan moet u ter plaatse maatregelen treffen, of worden onderdelen van het evenement niet opengesteld voor publiek. Voor advies en uitleg over het Besluit kunt u ruim voor de datum van het evenement een e-mail sturen naar post@heerhugowaard.nl.

Kosten

Tarieven aanvraag evenementenvergunning

  Eendaags evenement Meerdaags evenement
Minder dan 500 personen €    166,75 €   333,50
Meer dan 500 personen, regulier,  zonder standplaatsen €    350,35 €   700,80
Meer dan 500 personen, regulier, met standplaatsen €    451,50 €   903,00
Aandachtevenement, zonder standplaatsen €    700,80 € 1.401,50
Aandachtevenement, met standplaatsen €    801,60 € 1.603,10

Voor het gebruik van elektrische voorzieningen worden kosten in rekening gebracht.

U hoeft geen kosten te betalen als uw evenement voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • het gaat om kleinschalige, niet commerciële, buurtgerichte activiteiten
  • het evenemnet wordt georganiseerd door een in de gemeente Heerhugowaard gevestigde sport-, jeugd- of culturele vereniging of een vereniging / instelling met een sociaal-maatschappelijke doelstelling

Plattegrond evenementen

Van de vastgestelde evenemententerreinen zijn plattegronden beschikbaar. Gebruik deze als ondergrond voor de situatietekening bij uw aanvraag evenementenvergunning.

Bereikbaarheid van uw evenement

Wegwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het organiseren van evenementen. Dit in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

Op de pagina http://live.andes.nl/heerhugowaard vindt u een overzicht van de belangrijkste wegwerkzaamheden in en rond Heerhugowaard.

Snuffelmarkt

Een snuffelmarkt is geen evenement. Een snuffelmarkt is een markt in een gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verkocht. Of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Hiervoor moet altijd een snuffelmarktvergunning worden aangevraagd.