Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap moet bij de gemeente rechtsgeldig gemaakt worden. Na de uitspraak van de rechtbank zorgt uw advocaat hiervoor.
De echtscheidingsbeschikking wordt dan ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar u getrouwd bent.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap kan op dezelfde wijze beëindigd worden als bij een huwelijk.
Daarvoor heeft u een advocaat nodig.

Onder voorwaarden kan het partnerschap ook beëindigd worden door een advocaat of een notaris.
De voorwaarden zijn:

  • Er zijn geen minderjarige kinderen
  • Er is overeenstemming over de beëindiging

De beschikking van de ontbinding geregistreerd partnerschap moet worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dit moet in de gemeente waar u het partnerschap bent aangegaan. Uw advocaat kan dit voor u doen.

Inschrijving buitenlandse echtscheiding

Als u in het buitenland bent gescheiden, bent u verplicht uw echtscheiding in uw Nederlandse woonplaats registreren. Dit doet u persoonlijk in het gemeentehuis.

's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).

Maak een afspraak

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs(paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).*
  • De originele echtscheidingsdocumenten. Uit deze documenten moet blijken dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is en dat er geen beroep meer mogelijk is. Let op: Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in Nederland of in een ander land. Afhankelijk van het land waar het document is afgegeven, moet het worden gelegaliseerd om te kunnen gebruiken. Legaliseren documenten (nederlanderswereldwijd.nl)
  • Een vertaling van de tekst, als het vonnis niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans is geschreven. Teksten in een andere taal moeten vertaald zijn door een beëdigd tolk of vertaler. Eventueel kan de gemeente alsnog om een Nederlandse vertaling vragen.

Afhankelijk van het land waar u bent gescheiden, moet u wellicht meer documenten tonen. Tijdens uw afspraak krijgt u een overzicht van de documenten die nog nodig zijn.

Als alle stukken in orde zijn en de echtscheiding rechtsgeldig is volgens de Nederlandse wet, wordt uw echtscheiding geregistreerd. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie: