Onderwijs

Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Onderwijs op afstand

Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Scholen faciliteren door middel van digitaal onderwijs of, indien niet anders mogelijk, op papier.

Kinderopvang

Voor kinderen van ouders met vitale beroepen is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Bekijk de lijst van vitale beroepen.

Leerplicht

Ook in deze periode moeten leerlingen zich houden aan de maatregelen en richtlijnen van de school. Scholen informeren leerplichtambtenaren over hoe de leerlingen omgaan met opvolging van de maatregelen, richtlijnen en leerstof. Dit geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

Onderwijsloket voor scholen

Gemeente Heerhugowaard heeft een onderwijsloket geopend waar scholen terecht kunnen met vragen in deze crisistijd. Het onderwijsloket is per mail bereikbaar via onderwijsloket@heerhugowaard.nl.

Relevante links

Sociale zaken

De sociale diensten van de gemeente hebben een aangepaste dienstverlening. Hieronder leest u daar meer over.

Het Sociaalplein

Vrij inloop is tijdelijk niet mogelijk. U kunt alleen via een telefonische afspraak terecht bij Het Sociaalplein. Zij beoordelen dan samen met u of de afspraak noodzakelijk is. Het Sociaalplein is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via 14 072 (kies ‘Heerhugowaard’) of via hetsociaalplein@heerhugowaard.nl. Meer informatie over (psychische) hulp vanuit Het Sociaalplein vindt u op de website van Het Sociaalplein.

Voor het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) geldt dezelfde aangepaste dienstverlening, het CJG is onderdeel van Het Sociaalplein.

MET Heerhugowaard

(Geplande) huisbezoeken, afspraken op kantoor en activiteiten gaan niet door. Medewerkers nemen contact op met bestaande klanten over geplande afspraken en met nieuwe klanten naar aanleiding van hun aanmelding. MET is telefonisch te bereiken via 088 887 69 71 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur of per e-mail via info@methhw.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van MET.

Halte Werk

Bij vragen voor Halte Werk kunt u het contactformulier gebruiken op de website van Halte Werk of bel via 14 072 (kies ’Alkmaar’). De publieksbalies zijn open volgens de reguliere openingstijden. Halte Werk vraagt u niet te komen als u last heeft van gezondheidsklachten. Meer informatie over de aangepaste dienstverlening vindt u op de website van Halte Werk.

Relevante links