Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Conflictbemiddeling

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Of heeft u een conflict met de gemeente en komt u er met de betreffende medewerker niet uit?

Overweegt u zelfs om juridische stappen te nemen? Dan gaat u vaak een lang traject in met een onzekere uitkomst. U kunt ook kiezen voor bemiddeling (mediation) met de gemeente. 

Goede oplossing

Dankzij bemiddeling komt u samen met de gemeente vaak tot een oplossing, waar u beiden bij gebaat bent. Bemiddeling is mogelijk voor inwoners en voor bedrijven en verenigingen.

Deze mediation is gratis en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid naast de formele procedures.

Onafhankelijk en neutraal

De gemeente heeft mediators in dienst die niet betrokken zijn bij uw geschil. Ze zijn onafhankelijk en neutraal. Zo kan iedereen zich uitspreken over wat voor hem en/of haar belangrijk is en waarom.

Alles wat aan de mediationtafel besproken wordt, blijft altijd vertrouwelijk. Ook als de mediation niet tot een oplossing leidt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over conflictbemiddeling of wilt u mediation aanvragen?

Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op via 14 072.