Cliënten Advies Raad (CAR)

De Cliënten Advies Raad (CAR) behartigt de belangen van de inwoners van Heerhugowaard. Specifiek op het vlak van de Wmo en Jeugdwet. De raad onderzoekt hoe (potentiële) cliënten de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening beoordelen. De Cliëntenadviesraad adviseert niet over individuele dossiers of burgers.

Bekijk de verordening CAR U gaat naar de website van overheid.nl

Leden

De CAR bestaat uit een aantal onafhankelijke leden, met als onafhankelijke voorzitter Tiny de Graaf. Zij komen maandelijks samen om te vergaderen. 

Contact met de CAR

Heeft u een vraag, of wilt u notulen inzien van een vergadering? Mail dan naar de ambtelijk secretaris van de CAR via car@heerhugowaard.nl.

Jaarverslag

Met het jaarverslag 2016 geeft de CAR inzicht in de onderwerpen die het afgelopen jaar passeerden. Ook legt de CAR verantwoording over de financiën af.

Download Jaarverslag 2016 (PDF, 86 kB)