Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Cliënten Advies Raad (CAR)

De Cliënten Advies Raad (CAR) behartigt de belangen van de inwoners van Heerhugowaard. Specifiek op het vlak van de Wmo en Jeugdwet. De raad onderzoekt hoe (potentiële) cliënten de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening beoordelen. De Cliëntenadviesraad adviseert niet over individuele dossiers of burgers.

Bekijk de verordening CAR U gaat naar de website van overheid.nl

Wat doet de CAR?

De CAR behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Heerhugowaard ten aanzien van beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

De CAR geeft gevraagd en ongevraagd advies of doet voorstellen aan het college en/of de gemeenteraad over zaken aangaande het beleid, de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het beleid op het gebied van de relevante wetgeving; Wmo en de Jeugdwet.

Door goed te netwerken signaleert de CAR belangrijke ontwikkelingen en verzamelt de CAR informatie voor de voorbereiding van hun advies. Door contacten te onderhouden met inwoners en maatschappelijke organisaties creëert de CAR maatschappelijk draagvlak voor de adviezen.

De CAR gaat niet over individuele persoonlijke kwesties.

De CAR heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente.

In het document 'Clienten Advies Raad gemeente Heerhugowaard' (PDF, 436 kB) leest u meer informatie.

Leden en vergaderingen

De CAR bestaat uit een aantal onafhankelijke leden, met als onafhankelijke voorzitter Tineke de Graaf.

Zij komen maandelijks samen om te vergaderen. 

Hieronder staan de notulen van de vergaderingen.

 

Contact met de CAR

Heeft u een vraag? Mail dan naar de ambtelijk secretaris van de CAR via car@heerhugowaard.nl.

Jaarverslag

Met het jaarverslag 2018 geeft de CAR inzicht in de onderwerpen die het afgelopen jaar passeerden. Ook legt de CAR verantwoording over de financiën af.

Download Jaarverslag 2018 (PDF, 712 kB)