Briefadres aanvragen

Heeft u (tijdelijk) geen vast woonadres? Dan bent u verplicht een briefadres aan te vragen.
Zo blijft u bereikbaar voor officiële instanties. Als u een paspoort, rijbewijs of uitkering wil aanvragen, moet u ook ingeschreven staan.

U vraagt een briefadres persoonlijk aan in het gemeentehuis.

's Ochtends tot 12.30 uur is er bij burgerzaken vrije inloop. Vanaf 13.30 kunt u alleen terecht op afspraak (ook op vrijdagavond).
 

Maak een afspraak Als u een afspraak maakt hoeft u niet te wachten

Voorwaarden

 • Het adres dat u opgeeft moet bekend zijn in de Basisregistratie Personen.
 • De hoofdbewoner van het adres moet schriftelijk toestemming geven. Hij moet er ook voor zorgen dat uw post u bereikt.

Onderzoek door gemeente

De gemeente onderzoekt of u echt geen woonadres hebt. Daarom moet u op het aanvraagformulier de reden van uw aanvraag zetten. Soms is er aanvullende informatie nodig. Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt u ingeschreven op het briefadres.
Na 6 maanden bekijkt de gemeente opnieuw of u nog in aanmerking komt voor een briefadres.

Wanneer kunt u een briefadres aanvragen? (Rijksoverheid.nl)

Meenemen

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).*
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • de schriftelijke toestemming met handtekening van de hoofdbewoner.

* In de meeste gevallen zijn wij wettelijk verplicht u om (een kopie van) uw identiteitsbewijs te vragen. De reden is om identiteitsfraude tegen te gaan. Meer informatie:

Is uw briefadres het adres van het gemeentehuis?

Als afgesproken is dat als uw briefadres het adres van het gemeentehuis gebruikt wordt, kunt u uw post bij de balie van Burgerzaken afhalen.

Dit kan 's ochtends tusen 10.00 en 12.30 uur (vrije inloop) of 's middags op afspraak van 13.30 tot 17.00 uur. Op vrijdagavond kan dit tot 20.00 uur.

Afspraak maken

Geen briefadres bij verblijf buitenland

Vertrekt u voor minstens 8 maanden naar het buitenland? Dan kunt u geen briefadres krijgen. U moet zich dan laten uitschrijven in de gemeente.

Verhuizing naar het buitenland
 

Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). De bestuurlijke boete is maximaal € 325,00. 

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen: 

 • Als u niet voldoet aan uw plicht om tijdig uw adreswijziging door te geven 
 • Als u uw verhuizing doorgeeft met valse documenten. 
 • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen. 
 • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
 • Als u geen informatie geeft bij een adresonderzoek 
 • Als u gevraagde akten of andere bewijsstukken niet inlevert (bij geboorte, huwelijk of overlijden in het buitenland) 
 • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.