Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Bouwvergunning

Wilt u verbouwen, aanbouwen, iets wijzigen in de bestaande bouw of nieuw bouwen?
Dan heeft u wellicht een omgevingsvergunning bouwen (bouwvergunning) nodig.

Bouwvergunning aanvragen Doe hier ook de vergunningencheck. Inloggen met DigiD (particulier) of e-Herkenning (bedrijf).

Heb ik een vergunning nodig?

Als u op de knop ‘Bouwvergunning aanvragen’ hierboven klikt, kunt u de vergunningencheck doen. 
Zo ziet u of u nog andere vergunningen of meldingen nodig heeft.

Bij de Rijksoverheid kunt u de volgende brochures downloaden:

Brochure Vergunningsvrij bouwen Wanneer heeft u wel/geen vergunning nodig voor een bouwwerk bij een hoofdgebouw?

Brochure Verbouwingen  Welke regels zijn er voor verbouwingen?

Kosten

De hoogte van de kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw aanvraag. De omgevingsvergunning kan uit meerdere activiteiten bestaan. De kosten (bouwleges) van de verschillende activiteiten worden bij elkaar opgeteld en vormen samen het totaalbedrag. De hoogte van de leges is onder meer afhankelijk van de hoogte van de opgegeven bouwkosten. Voer daarom alleen de bouwkosten op voor de onderdelen die vergunningplichtig zijn.

Vergunningvrije activiteiten, BTW en advieskosten van bijvoorbeeld een architect moet u niet opgeven als bouwkosten. Anders worden deze meegerekend bij de bouwkosten en tellen deze mee bij het legesbedrag.

Zet daarom duidelijk op tekening en in de aanvraag welke activiteiten vergunningvrij zijn. Geef ook aan wat de advieskosten zijn. Dan kunnen over de juiste bouwsom de bouwleges worden berekend en betaalt u niet te veel.

Bekijk het kostenoverzicht omgevingsvergunning 

Stikstofuitstoot

Planten en dieren kunnen veel last hebben van stikstof. Daarom mogen nieuwe bestemmingsplannen en projecten geen extra stikstof uitstoten voor natuurgebieden in de buurt van Heerhugowaard. Het gaat om Eilandspolder (7,5 km) en Schoorlse Duinen (10 km). 

Particulieren

Uit een AERIUS-berekening blijkt dat stikstof geen probleem is voor particuliere bouwactiviteiten tot en met 2 woningen in Heerhugowaard. Of voor bijvoorbeeld een dakopbouw of woninguitbreiding. Voorwaarde is dat er gebruik wordt gemaakt van materieel (bijvoorbeeld shovel of heimachine) jonger dan 2013 of gelijkwaardig. Officieel heet dit stage 3 materieel. Dit is ook in de vergunningsvoorwaarden opgenomen.

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen

De AERIUS-berekening kan, bij afwijking van het bestemmingsplan, ook van toepassing zijn op kleine bouwprojecten indien:
•    de toename in bouwvolume niet groter is dan 1200 m3 én 
•    de uitstoot van stikstof niet zal toenemen door een intensivering van het bedrijfsproces én 
•    er bij de bouwwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van materieel (bijvoorbeeld shovel of heimachine) jonger dan 2013 of gelijkwaardig. Officieel heet dit stage 3 materieel. Dit is ook in de vergunningsvoorwaarden opgenomen.

Overige projecten

Voor overige projecten die afwijken van het bestemmingsplan, moet u aantonen of de aanvraag wel/geen stikstofuitstoot oplevert. Dit kunt u doen door middel van een (AERIUS-)berekening. Is de uitstoot van stikstof hoger dan 0,00 mol=moleculaire massa? Dan adviseert de gemeente bij het zoeken naar een oplossing.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Uw bouwvergunning wordt getoetst aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016. Een aantal deelgebieden is vrij van de toets aan de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Voor het gehele grondgebied van de gemeente geldt wel een excessenregeling.

Soms wordt de aanvraag ook voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur. U kunt bij een vergadering aanwezig zijn om uw plan toe te lichten. Maak hiervoor een afspraak via de contactpersoon van uw aanvraag. De adviseur(s) vergadert/vergaderen op donderdag in de even weken van het jaar vanaf  9.30 of 10.00 uur; afhankelijk van het aantal plannen. Bekijk het vergaderschema 2020 (PDF, 84 kB).

Bodemonderzoek

Soms is er een bodemonderzoek nodig voor de aanvraag van uw bouwvergunning.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bodemkwaliteit en bodembescherming.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt plant- en diersoorten die vrij in het wild leven. U heeft een zorgplicht voor alle planten en dieren, beschermd of niet. Als u gaat (ver)bouwen mag u geen dingen doen die schadelijk zijn voor de (beschermde) soorten.
Meer lezen over de bescherming van plant- en diersoorten bij bouwwerkzaamheden?

Bekijk de Wet natuurbescherming en ruimtelijke ingrepen
 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Mail via omgevingsloket@heerhugowaard.nl of maak online een afspraak. U krijgt dan informatie over wat er nodig is voor het indienen van uw aanvraag voor een bouwvergunning.

Afspraak maken        

U kunt hier van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur ook over bellen via telefoonnummer 14 072.