Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Bodemkwaliteit en bodembescherming

Bodemonderzoek is soms nodig voor:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning
  • grondtransacties
  • wanneer de gemeente denkt dat de bodem vervuild is

Bodeminformatie opvragen Dit is het bodemloket van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord(RUDNHN)

Bodemonderzoek en bodemverontreiniging

Een bodemonderzoek wordt in de regel uitgevoerd door een erkend milieuadviesbureau. De afdeling Omgevingsvergunning bepaalt op basis hiervan of u op de grond mag bouwen.

Ernstige bodemverontreiniging wordt gemeld aan de provincie Noord-Holland. Het saneringsplan dat moet worden opgesteld, beoordeelt de provincie op ernst en urgentie.

Afvoeren vervuilde grond

U mag vervuilde grond niet zelf afvoeren en storten, dit moet een gecertificeerd bedrijf doen. De gemeente heeft hierin een controlerende taak. Neem daarom eerst telefonisch contact op met de gemeente via 14 072.

Afvoeren schone grond

Schone grond mag u afgraven en verplaatsen. De grond kunt u afvoeren naar een bedrijf dat de grond kan verwerken, zoals G.P. Groot.
Dit bedrijf kan u vragen om een bodemonderzoek, als bewijs dat de grond inderdaad schoon is.

Ondergrondse tanks

Een ondergrondse olietank die u niet meer gebruikt, moeten worden gesaneerd. Er wordt onderzocht of er eventuele bodemverontreiniging door lekkage is ontstaan. Is dat het geval, dan moet de bodem op voorgeschreven wijze gesaneerd worden.

Een gecertificeerd bedrijf moet de tank verwijderen en de bodem saneren. Het bedrijf dat de olietank verwijdert moet dit vooraf bij de gemeente aangeven. Na de verwijdering moet een verschrotingscertificaat van de tank worden overlegd.

Meer informatie

Meer informatie over bodembescherming en bodemkwaliteit vindt u op de website Infomil.nl 

Heeft u nog vragen? Mail dan naar post@heerhugowaard.nl of neem telefonisch contact op met de gemeente via 14 072.