Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar in.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen:

  • (Omgevings)vergunningen
  • Uitkeringen
  • Wmo-voorzieningen
  • Subsidies
  • Verkeersbesluiten
  • Parkeerbonnen

Bezwaar schriftelijk doorgeven

Stuur uw bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). Dat kan zijn:

  • Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.
  • De bur­ge­mees­ter.
  • De ge­meen­te­raad.
  • Een af­de­ling van de ge­meen­te.

Adres:
Gemeente Heerhugowaard
T.a.v. Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard