Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar in.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen:

 • (Omgevings)vergunningen
 • Uitkeringen
 • Wmo-voorzieningen
 • Subsidies
 • Verkeersbesluiten met bezwaarsclausule
 • Woningurgenties
 • Verzoeken Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Handhavingsbesluiten

Bezwaar schriftelijk doorgeven

Stuur uw bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten nemen). Dat kan zijn:

 • Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.
 • De bur­ge­mees­ter.
 • De ge­meen­te­raad.
 • Een af­de­ling van de ge­meen­te.

Adres:
Gemeente Heerhugowaard
T.a.v. Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften
Postbus 390
1700 AJ  Heerhugowaard