Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Begraafplaatsen

Heerhugowaard heeft 2 gemeentelijke begraafplaatsen:

  • Aan de Krusemanlaan: de graven zijn voor iedereen beschikbaar. Ook voor mensen die niet in Heerhugowaard wonen
  • Aan de Kerkweg: deze begraafplaats is uitsluitend voor mensen met een binding met het buurtschap Veenhuizen.

U kunt geen bestemmingen reserveren. De beheerder bepaalt de volgorde van de uitgifte van graven.

Begraven

Begraven van een volwassene

De gemeente biedt 2 soorten bestemmingen: het particuliere graf en het algemene graf.

  • Particulier graf: u koopt de rechten van dit graf voor 20 jaar (steeds te verlengen met 10 of 20 jaar). De gemeente biedt graven aan in algemene, rooms katholieke en islamitische grafrijen.
  • Algemeen graf: u huurt het gebruik van één van de graflagen voor maximaal 10 jaar.

U kunt bij beide soorten graven na afloop van de termijn de stoffelijke resten laten opgraven voor het laten herbegraven of cremeren ervan.

Begraven van een kind

De gemeente biedt voor kinderen tot +/- 120 cm. één soort bestemming: het particuliere kindergraf. Een kindergraf is er in twee maten: 80 cm. en 120 cm. lang. Voor grotere kinderen is er het gewone particuliere graf.

Begraven van een foetus

De gemeente biedt voor het begraven van kindjes, die na minder dan 24 weken levenloos ter wereld zijn gekomen óf binnen 24 uur na de geboorte zijn overleden, een foetusgraf aan.
Er is een herdenkingszuil waarop u een naamplaatje kunt plaatsen. U huurt daarvoor een plek voor een periode van 10 jaar.

Kosten

Download Tarieven begraafplaatsen 2019  (PDF, 188 kB)

Aanvraag tot het begraven

De begrafenisondernemer dient meestal de aanvraag voor een begrafenis in. Hij of zij regelt vaak ook de aangifte van overlijden en het verlof tot begraven.

Voor het maken van een afspraak voor een begrafenis kunt u telefonisch contact opnemen met de Uitvoerder Begraafplaatsen, tel 06-23148785.

Download aanvraagformulier Begraven  (PDF, 44 kB) .
Vul het formulier volledig in en onderteken het.

Bijzetten of verstrooien van as

De gemeente biedt 2 typen bestemmingen voor het bijzetten van as:

  • Particulier urnengraf: u koopt van dit graf de rechten voor 20 jaar (te verlengen met 10 of 20 jaar).
  • Algemene urnennis: u huurt het gebruik van de nis voor 10 of 20 jaar (onder voorwaarden te verlengen met 10 of 20 jaar).

U kunt bij beide soorten bestemmingen na afloop van de termijn de asbus(sen) laten opgraven/uithalen voor het meenemen of verstrooien ervan.

De gemeente biedt 1 bestemming aan voor het verstrooien van as: het strooiveld met een herdenkingszuil. U kunt op de zuil een naamplaatje laten plaatsen. Hiervoor huurt u een plek voor gebruik voor een periode van 10 jaar.

Kosten

Download Tarieven begraafplaatsen 2019  (PDF, 188 kB)

Aanvraag tot het bijzetten of verstrooien

Download aanvraagformulier (PDF, 44 kB) .
Het formulier graag volledig invullen en ondertekenen.

De meeste mensen laten de as bijzetten als het gedenkteken klaar is. Dit hoeft niet per se. Het laten maken van een gedenkteken kost meestal enkele weken.

Voor het maken van een afspraak voor een asbijzetting kunt telefonisch contact opnemen met de Uitvoerder Begraafplaatsen, tel 06-23148785.

Verlengen

De gemeente biedt ongeveer een jaar van te voren de rechthebbende aan om de termijn van grafrecht te verlengen.

Verlengen mag op verzoek, vanaf twee jaar voorafgaand aan het einde van de termijn. Verlengen is verplicht als het noodzakelijk is om de grafrust te garanderen.

Kosten

Download Tarieven begraafplaatsen 2019  (PDF, 188 kB)

Aanvragen verlenging

Download aanvraagformulier (PDF, 37 kB) . Het formulier graag volledig invullen en ondertekenen.

Opgraven

Als rechthebbende van een graf kunt u een vergunning aanvragen om stoffelijke resten te laten opgraven. Dit om ze elders te herbegraven of alsnog te laten cremeren.

Let op: als de begrafenis 2 maanden tot 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden kunt u alleen een vergunning krijgen onder zeer bijzondere omstandigheden.

Kosten

Download Tarieven begraafplaatsen 2019  (PDF, 188 kB)

Aanvragen opgraving

Download aanvraagformulier Opgraven  (PDF, 44 kB) .
Het formulier graag volledig invullen en ondertekenen.

Plaatsen en onderhoud grafbedekking

U heeft  geen vergunning nodig voor het plaatsen van een grafbedekking.  Er zijn wel regels voor bijvoorbeeld de dikte, het materiaal en de fundering van het gedenkteken en voor beplanting. Deze regels staan in het Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen (PDF, 18 kB)

Voor het plaatsen van een gedenkteken maakt u telefonisch een afspraak met de Uitvoerder Begraafplaatsen, tel 06-23148785. Hij beoordeelt bij de plaatsing of het gedenkteken voldoet aan de regelgeving.

In stand houden en onderhouden grafbedekking

U bent zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van de grafbedekking. Ook het schoonhouden van de steen en het verzorgen van de beplanting is uw taak.
 

Adres en openingstijden

  • Begraafplaats Krusemanlaan, Krusemanlaan 3
  • Begraafplaats Kerkweg, Kerkweg 26 (achter de hervormde kerk)

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Beheerder Begraafplaatsen via telefoon: 14 072 of via de e-mail: post@heerhugowaard.nl.