Online formulieren mogelijk slecht bereikbaar

Vooral tijdens de piekuren tussen 11.00 en 12.30 uur. Ervaart u problemen? Probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
> Lees meer

Afvalcontainer

Als bewoner van een (nieuwbouw)woning kunt u een groene, oranje en grijze afvalcontainer aanvragen.

Vraag een afvalcontainer pas aan als:

  • u de sleutel hebt van uw nieuwe woning
  • én u bent ingeschreven als inwoner van de gemeente

U kunt een afvalcontainer telefonisch aanvragen via 14 072.

Afvalcontainer beschadigd of verdwenen?

Als uw afvalcontainer ernstig beschadigd is of verdwenen, bel dan naar 14 072.

Extra afvalcontainer nodig?

U kunt een extra grijze bak bestellen als: 

  • uw huishouden uit 6 of meer ingeschreven personen bestaat.
  • uw gezin minimaal 3 kinderen in de luiers heeft.
  • 1 van de gezinsleden een ziekte/aandoening heeft, bijvoorbeeld incontinentie of nierdialyse.

De aanvraag van een extra groene bak zal eerst nog door een toezichthouder worden beoordeeld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de grootte van de tuin.

Een extra afvalcontainer kunt u telefonisch aanvragen via 14 072.

Wanneer wordt mijn afvalcontainer geleegd?

Op de pagina Afvalkalender staat een link naar de Afvalwijzer. Hier kunt u ook de app 'Afvalwijzer' downloaden.