Uittreksel persoonsgegevens

Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) is een bewijs dat u in de gemeente Heerhugowaard bent ingeschreven. 

Op het uittreksel staat minimaal uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Vraag bij de instantie die uw uittreksel nodig heeft welke gegevens er nog meer op het uittreksel moeten staan.

U kunt het uittreksel ook als een meertalig of internationaal document aanvragen.

Vraag uittreksel aan Voor het invullen heeft u uw DigiD nodig

Aanvragen in het gemeentehuis

U kunt een uittreksel ook opvragen bij het gemeentehuis. Na betaling krijgt u het uittreksel direct mee.

Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Maak afspraak 

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)

Kosten

Het afschrift kost € 7,50. U kunt in het gemeentehuis contant of met pin betalen.

Afschrift BRP aanvragen voor geëmigreerde Nederlanders (eIDAS)