Het gemeentehuis is gesloten op 30 maart (Goede Vrijdag) en 2 april (2e Paasdag).

X

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Of omdat de school te ver weg is. U kunt dan vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op deze vergoeding. 

Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen. Voor het basisonderwijs moet het gaan om een school met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Op het aanvraagformulier en eventuele verklaringen staan persoonlijke gegevens. Daarom is de informatie hiervan niet openbaar.

Download aanvraagformulier leerlingenvervoer 2017-2018 Vergeet niet alle gevraagde documenten mee te sturen.

Soorten vervoer waar u vergoeding voor kunt aanvragen

Het gaat om leerlingenvervoer voor basis- of speciaal onderwijs. En om gehandicapte leerlingen die naar regulier voortgezet onderwijs gaan. U kunt vergoeding aanvragen voor:

 • aangepast vervoer (een 8-persoonsbusje of rolstoelbus)
 • vervoer met de fiets
 • openbaar vervoer
 • eigen vervoer

Voorwaarden

Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van een aantal zaken:

 • Uw kind moet Heerhugowaard als hoofdverblijf hebben. Als ouders/verzorgers mag u in een andere woonplaats zijn ingeschreven.
 • De afstand tussen huis/verblijfplaats en de dichtstbijzijnde toegankelijke school is meer dan 6 kilometer.
 • De leeftijd van uw kind 
 • Kunt u zelf uw kind naar school brengen? Soms vraagt de gemeente advies van een deskundige.
 • Vergoeding geldt uitsluitend voor schoolbezoek ten behoeve van onderwijs (niet voor logeerhuizen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, adressen voor medische behandeling etc.)

Komt u in aanmerking voor (gedeeltelijke)vergoeding? Dan worden de kosten voor openbaar vervoer overgemaakt. Voor de kosten voor eigen vervoer kunt u declaraties indienen.

 

Eigen bijdrage

Of u een eigen bijdrage moet betalen is afhankelijk van:

 • het soort school
 • afstand tot de school
 • uw inkomen

Afhandelingstermijn

Soms zijn er voor een juiste beoordeling van de aanvraag aanvullende gegevens van u nodig.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle benodigde gegevens. Deze periode kan worden verlengd met maximaal 4 weken. U wordt hier dan schriftelijk over bericht.

Afspraak maken

Komt u liever bij ons langs om te praten over de vergoeding leerlingenvervoer? Dan kunt u een afspraak maken met Het Sociaalplein.

Maak een afspraak met Het Sociaalplein

Wet- en Regelgeving

Meer informatie over de betreffende wetgeving vindt u hier: