Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Elke 4 jaar zijn er gemeenteraadverkiezingen. Op woensdag 21 maart mogen alle stemgerechtigde Heerhugowaarders weer naar de stembus. Tegelijk met de verkiezing voor de gemeenteraad kunt u uw stem uitbrengen voor het referendum over de 'Sleepwet'.

Raadpleeg het Kieskompas Kijk hier welke partij het beste bij u past

Informatie over stemmen

Waarom is stemmen belangrijk?

Dit zijn belangrijke verkiezingen, want de gemeenteraad bepaalt hoe de stad er uit gaat zien de komende 4 jaar. Iedereen in Heerhugowaard van 18 jaar of ouder mag meebeslissen over wie u daar vertegenwoordigt. Vraagt u zich af of er straks meer betaalbare woningen komen voor starters en senioren? En of er nu eindelijk iets gaat gebeuren aan die files of dat onveilige kruispunt? Wilt u meer aandacht voor jongeren of meer ruimte voor ondernemers? Dat zijn allemaal zaken waarover de gemeente beslist. En door op 21 maart te stemmen, beslist u mee.

Wie krijgt uw vertrouwen?

Er doen 11 partijen mee dit jaar. In de gemeenteraad zijn 31 zetels te verdelen. De gekozen raadsleden bepalen straks de hoofdlijnen. Welke dingen worden aangepakt in de stad? Niet iedere Heerhugowaarder wil natuurlijk hetzelfde en daarom zijn er verschillende partijen met verschillende wensen en prioriteiten.De partijen die samen een meerderheid hebben vormen een college van burgemeester en wethouders - zeg maar het dagelijks bestuur van de stad. Zij voeren het beleid uit. De gemeenteraadsleden komen elke maand bijeen en controleren of het college en de gemeenteambtenaren dat ook goed doen. Ook daarom is het belangrijk dat u op 21 maart laten weten wie van de kandidaten uw vertrouwen krijgt

Verkiezingskrant

In de verkiezingskrant leest meer informatie over de partijen, de kandidaten en over stemmen in Heerhugowaard.

Download de Verkiezingskrant (PDF, 3,6 MB).

Wie mag stemmen?

U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • op 5 februari 2018 in de gemeente Heerhugowaard woont
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Referendum

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, kunt u uw stem uitbrengen voor het Refendum ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2018’. De zogenaamde ‘Sleepwet’.

De vraag bij dit referendum is: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2018? Bij een referendum kan de kiezer voor, tegen of blanco stemmen.

De uitslag van het referendum is geldig als minimaal 30 procent van de mensen die mogen stemmen dat ook doen. Alle voor, tegen én blanco stemmen tellen mee voor het opkomstpercentage. De uitslag is een advies aan het kabinet. Het kabinet neemt na het referendum een definitief besluit over het wel of niet invoeren van deze wet.

Bent u tijdens het referendum in het buitenland voor werk, ziek of met vakantie? 

Stem dan via een volmacht (PDF, 151 kb) of per brief. U vindt het aanvraagformulier om per brief te stemmen op de website van de gemeente Den Haag

Ook kiezers die in een inrichting of gevangenis zitten, kunnen bij volmacht stemmen. Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Regels

Voor het stemmen bij een referendum gelden verder dezelfde regels als voor het stemmen bij andere verkiezingen. 

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen worden uiterlijk 8 maart 2018 huis aan huis bezorgd, op elk woonadres in Heerhugowaard.

Inzien kandidatenlijst verkiezingen

Als burger heeft u het recht om de kandidatenlijst van politieke partijen al eerder in te zien.

Kandidatenlijst verkiezingen (PDF 173 kB)

Stemlocaties

Alle stemlocaties zijn toegangelijk voor mindervaliden.

 1. Gemeentehuis, Parelhof 1
 2. O.b.s.De Carrousel, Smaragd 2
 3. De Zonnewijzer, Middenweg 20A
 4. Buurthuis De Hoeksteen, Amatist 13
 5. I.c.b.s. De Vaart Bakboord, Standerdmolen 8
 6. I.c.b.s. De Vaart Stuurboord, Standerdmolen 2
 7. Huygens College locatie Windmolen, Windmolen 2-4
 8. O.b.s. Atalanta, Zonnegloren 1
 9. I.c.b.s. De Boomladder, Eikenlaan 6
 10. Woonzorgcomplex Arboretum, Tamarixplantsoen 1
 11. Woonzorgcentrum Hugo-Waard, Gerard Douplantsoen 72
 12. Buurthuis De Ezel, C. Fabritiuspark 20
 13. B.s. De Zevensprong, Saenredamlaan 2
 14. Dorpshuis De Noord, Middenweg 537
 15. Centrum 31, Bickerstraat 31
 16. De Vonder, van Foreeststraat 35
 17. Wijkcentrum De Horst, van Eedenplein 3-9
 18. Gymzaal Kleine-Grote Beer, Plutolaan 2b
 19. Bs De Familieschool, Jan Glijnisweg 61
 20. Trefpunt app. complex, Burgplantsoen 71
 21. B.s. De Zeppelin, Anna Polaktuin 27
 22. Sporthal Zuid, Helena Nordheimland 3
 23. Wijkcentrum De Zon, Brandpunt 1
 24. O.b.s. de Helix, Oosterweg Noord 41
 25. Campus Columbus, Weegbree 2-4
 26. ***Unit NS Station, Naast bloemenstal***
 27. ***Unit Vote and Ride, parkeerplaats Oosttangent 4, HHW Zuid***

De stemlokalen 1 tot en met 25 zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

*** De stembureaus 26 en 27 zijn geopend van 06.00 uur tot 21.00 uur.*** 

U kunt voor de gemeenteraadsverkiezingen niet stemmen in een andere gemeente. Dit geldt wel voor het referendum.

De verkiezingsuitslag live meemaken?

Kom dan op 21 maart naar het gemeentehuis voor de uitslagenavond!

De eerste resultaten worden vanaf 21.00 uur verwacht. U kunt het allemaal meebeleven onder het genot van een hapje en een drankje. De lokale radio-en televisieomroep Heerhugowaard A Life doet verslag van de avond.

Bewonersagenda

Eens in de 4 jaar wordt de gemeenteraad gekozen. Maar u leeft natuurlijk iedere dag in Heerhugowaard. Daarom is het belangrijk ook buiten verkiezingstijd mee te praten. Dat kan bijvoorbeeld door actief te worden in een van de politieke partijen. Er zijn ook andere manieren, bijvoorbeeld tijdens een inspraakavond. Zo kunnen de bewoners rond het Stationsplein en de Middenweg-Zuid meepraten over de bouwplannen in hun buurt.

Meedenken en meepraten kon de afgelopen tijd ook via de Bewonersagenda. De leden van de gemeenteraad trokken speciaal de wijken in om mensen om hun mening te vragen. Medewerkers haalden tijdens participatietrajecten als Woonvisie waardevolle ideeën op. Een aparte denktank, bestaande uit geïnteresseerde burgers, begeleidde het project. Ook de ideeën van het vlogfestival werden aan de bewonersagenda toegevoegd. Het resultaat mag er zijn: een mooie lijst concrete ideeën voor de toekomst van Heerhugowaard.

Waardevolle ideeën

Onderwerpen die blijken te leven onder de bewoners van Heerhugowaard zijn:

 • speelgelegenheden voor kinderen,
 • parkeren,
 • (verkeers)veiligheid,
 • groenvoorzieningen en
 • het onderhoud van openbare ruimtes.

Daarnaast zijn er ontzettend veel voorstellen gedaan op de onderwerpen wonen, zorg, innovatie en participatie. Aan ideeën geen gebrek!

Belangrijke leidraad

De Bewonersagenda (PDF, 1,2 MB) werd begin februari aangeboden aan de fractievoorzitters van de zittende partijen. Maar het is natuurlijk vooral de nieuwe gemeenteraad die met de ideeën aan de slag moet. De bewonersagenda is daarom de belangrijkste leidraad voor het verkiezingsdebat op woensdag 14 maart.

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u vóór 7 maart 2018 nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen in het gemeentehuis tot dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur. U kunt een nieuwe stempas ook schriftelijk aanvragen. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.
Als u uw oude stempas weer terugvindt kunt u hier niet meer mee stemmen.

Aanvragen nieuwe stempas (PDF, 32 kB)

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) per post versturen naar Gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Volmacht

Kunt u bij de komende verkiezing niet zelf naar het stembureau of zit u bijvoorbeeld in het buitenland? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen via een volmacht.

Onderhandse volmacht
Bij een ‘onderhandse volmacht’ gebruikt een kiezer het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Kiezer en gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtbewijs. De volmachtgever en gemachtigde moeten overigens in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen dient de gemachtigde een (kopie van het) geldig identiteitsbewijs te tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Maximaal 2 volmachten
De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Aanvragen schriftelijke volmacht (PDF, 146 kB)

U kunt het formulier invullen, scannen en mailen naar post@heerhugowaard.nl of ingevuld opsturen naar Gemeente Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Informatie voor politieke partijen

Verkiezingsposters

In Heerhugowaard staan op verschillende locaties borden om verkiezingsposters op te plakken. Vertegenwoordigers van (politieke)  partijen mogen daar zelf de posters op plakken.

Om iedere partij de ruimte op de borden te geven om een poster te plakken, gelden er regels:

 • Iedere partij mag per locatie maximaal 1 poster van A1-formaat formaat plakken.
 • Te grote posters en meerdere posters van één partij worden verwijderd.
 • De borden worden rond midden februari geplaatst.

De locaties van de verkiezingsborden in Heerhugowaard zijn:

 • Rivierenwijk, Uiterwaard bij Vomar supermarkt
 • Brouwersgracht Berckheideplein
 • De Noord, Middenweg t/o Harlingerstraat
 • Nelson Mandelaplein nabij gracht
 • Parelhof bij gemeentehuis, nabij stadsplein
 • Winkelcentrum Middenwaard, in nabijheid van Restaurant d'Olifant
 • 't Eiland, hoek Beukenlaan/Sparrenlaan
 • Centrumwaard, Raadhuisplein
 • Zuidwijk/Huygenhoek, langs Oosttangent, t.o. Reigerboys
 • Butterhuizen, bij de supermarkt
 • 't Kruis, Jan Glijnisweg, parkeerplaats t.o. De Deel

Contact

Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen? Neem dan contact op met afdeling Burgerzaken via telefoonnummer 14 072.