Adresonderzoek

Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet woont? Of ontvangt u post van vorige bewoners? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont.

Vraag online aan Voor het invullen van de aanvraag heeft u uw DigiD nodig

Aanvragen in het gemeentehuis

U kunt een verzoek voor een adresonderzoek persoonlijk indienen in het gemeentehuis.

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. U kunt direct online een afspraak maken.

Maak een afspraak

Meenemen:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)

Verloop onderzoek

  • De gemeente start een onderzoek naar de juiste adresgegevens van de ingeschreven bewoner.
  • De gemeente streeft ernaar het onderzoek binnen 3 maanden af te ronden. Soms kost een adresonderzoek meer tijd.
  • Na afloop van het onderzoek wordt iemand ingeschreven op zijn of haar nieuwe adres of uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Uw adresgegevens staan in onderzoek

U moet ingeschreven staan op het adres waar u feitelijk woont. Staat u niet of onjuist ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op voorzieningen van de overheid. Denk hierbij aan studiefinanciering, kinderbijslag, AOW- of WW-uitkering of huurtoeslag.

Als u niet woont op het adres waarop u in de BRP staat ingeschreven, kan degene die wel op dat adres woont de gemeente vragen om een adresonderzoek. Ook de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst kunnen om een adresonderzoek vragen. De gemeente is dan gemachtigd om onderzoek te doen naar uw feitelijke woonadres.

Woont u wél op het adres dat in onderzoek is? Neem dan contact op met de gemeente.